Cookies

Cookies är information som lagras på din dator när du besöker webbsidor. Den 25 maj 2011 trädde direktivet 2009/136 / EG (”direktivet Cookies”) i kraft inom Europeiska unionen (EU).

Bland annat anger detta direktiv att ”lagring av information eller tillgång till information som redan finns lagrad hos en användare endast är tillåten på villkor att abonnenten eller användaren i fråga har gett sitt samtycke.