Uppdaterar Och Förbättrar Vissa Saker

Uppdaterar och förbättrar vissa saker. Är tillbaka på måndag.....