ADHD i ett förhållande hos heterosexuella par spelar en större roll än man tidigare trott. En ny forskning visar att partnerna är lite lyckligare om kvinnan har ADHD, än när mannen har det.

Mer anmärkningsvärt är också att de har sex oftare – 73 gånger kontra 59 gånger per år, om kvinnan har ADHD.

Dessa data kommer från en undersökning som psykologen och den certifierad sexterapeuten Ari Tuckman genomförde. Undersökningen bestod av 72 frågor och 3 000 svar som analyserades.

Är ADHD annorlunda för män och kvinnor?

Hans forskningen visar att ADHD i sig inte skiljer så mycket mellan män och kvinnor, men hur det påverkar män respektive kvinnor kan vara annorlunda.

Det finns många skillnader mellan män och kvinnor, vissa baserade utifrån biologi och andra baserade på samhälleliga normer och förväntningar, vilka alla interagerar med ADHD som avgör dess inverkan.

ADHD i ett förhållande

Livet är annorlunda för män och kvinnor

Hur den påverkar ens liv beror både dels personens ADHD, men även deras livssituation. Då vårat kön har en stor effekt på våra livsupplevelser har det också en stor interaktion med ADHD.


Även om könsrollerna har luckrats upp under de senaste decennierna, finns det fortfarande skillnader i vad som förväntas av män och kvinnor hos heterosexuella par.

Kvinnor tenderar fortfarande att vara vårdare och samordnare för paret och familjen. Som ett resultat av detta tenderar de att få en oproportionerligt stor andel av hushållsarbetet och barnomsorgsansvaret, även när båda parterna arbetar.

ADHD i ett förhållande

ADHD i ett förhållande

Om hennes manliga partner har diagnosen, vilket gör honom mindre pålitlig när det gäller hushållsarbetet, så faller några av hans uppgifter på henne, vilket förvärrar den befintliga obalansen.

Om hon har ADHD, kommer hon fortfarande att känna samma krav (talat eller outtalat), men får kämpa med sin egen kamp för att reda ut stormen.

I båda fallen kan detta resultera i att kvinnan känner sig trött och irriterad om hon känner att hennes manliga partner sviker i sitt ansvar.

Sexet påverkas också

Par där kvinnan har ADHD har sex oftare än när mannen har det. Ari Tuckman pekar på två viktiga skäl till varför det är så.

I hans relationsundersökning ombads deltagarna att betygsätta i vilken utsträckning olika potentiella hinder stod i vägen för mer frekvent och / eller roligare sex.

Kvinnor utan ADHD såg fler hinder som problematiska och tenderade också att förstora dem, vilket dämpade deras sexlust, medans killar med eller utan ADHD, eller kvinnor med ADHD, betraktade dessa potentiella hinder som mindre.

Den andra anledningen till att par där kvinnan har ADHD har mer sex är att dessa kvinnor tenderar vara mer sugna på sex. Även om kvinnorna med ADHD också känner stress över hushållets alla sysslor, går de in med en starkare sexaptit än kvinnor utan ADHD.