Al-Qassam-brigaderna
Youtube

Detta är Al-Qassam-brigaderna – och hur hänger de ihop med fraktionen Hamas? …

Al-Qassam-brigaderna eller, Izz al-Din al-Qassam-brigaderna är en integrerad, men ändå en självständig del av Hamas.

Även om de är underordnade Hamas breda politiska mål och dess ideologiska mål, har de en betydande grad av självständighet i beslutsfattande.

Gruppen är är den största och ”bäst utrustade” fraktionen som är verksam inom Gaza idag.

År 1997 liknade statsvetarna Ilana Kass och Bard O’Neill Hamas relation med brigaderna ungefär som Sinn Féins förhållande med den provisoriska irländska republikanska armén (IRA).

Man citerade även en högre tjänsteman från Hamas som förklarade:

”Izz al-Din al-Qassam-brigaden är en separat beväpnad militär gren, med sina egna ledare som inte tar order [från Hamas] och de berättar inte om sina planer i förväg.”

Nu är inte min arabiska på topp, men filmen gick online nyss och visar som sagt deras hemmagjorda Al-Yassin-granater.

Al-Qassam-brigaderna

Kass och O’Neill förde vidare IRA-liknelsen och hävdade att separationen av de politiska och militära vingarna skyddade Hamas politiska ledare från ansvar för terrorism.

Deras identiteter och positioner i gruppen förblir ofta hemliga fram till deras död; även när de kämpar mot israeliska intrång.

De bär militanta i form av en karakteristisk svart huva med gruppens gröna pannband.

Gruppens hemmagjorda pansarvärnsvapen

Al-Qassam-brigaderna
Youtube

Al-Yassin är ett pansarvärnsvapen utvecklat av Hamas, utplacerat första gången 2004.

Den fick sitt namn efter Hamas andliga ledare, Sheik Ahmed Yasin, dödad av den israeliska armén, den 22 mars 2004.

Brigaderna verkar på en modell av oberoende celler och till och med högt uppsatta medlemmar är ofta omedvetna om andra cellers aktiviteter.

Detta gör att gruppen konsekvent kan förnyas efter medlemmars dödsfall.

Under Al-Aqsa-intifadan blev gruppens ledare måltavla för många flyganfall som dödade många medlemmar, inklusive Salah Shahade och Adnan al-Ghoul.

Brigadernas nuvarande ledare, Mohammed Deif, är fortfarande på fri fot och ska ha överlevt minst fem mordförsök.