drabbats av anosmi
Image from Pixabay

Har du drabbats av anosmi – här är allt du behöver veta om luktbortfall….

Har du drabbats av anosmi, d.v.s ett luktbortfall, här är allt du behöver veta om symptomet som är vanligt hos de med långtidscovid.

Ett flertal studier visar att mellan 50 och 70% av de med konstaterad COVID-19 får minskad förmåga att känna lukter, skriver perceptionlab.

Studier visar ytterligare att ca 50% förlorar luktsinnet helt (anosmi) medan 10-20% får en kraftig nedsatt förmåga att känna lukter (hyposmi).

Problemet är att vi överlag är dåliga på att reflektera över hur bra vår näsa är.

Det är inte alltid som personer som förlorar en del av sin luktförmåga ens märker det.

Men ett totalt luktbortfall blir snabbt väldigt uppenbart för individen, konstigt vore det annars.

Många drabbas av anosmi

drabbats av anosmia
Image from Pixabay

Men detta upplevs dock sällan som ett förlorat luktsinne, utan de flesta upplever istället att de tappat smaksinnet.

Det är fortfarande inte helt klarlagt varför just luktsinnet drabbas av det nya coronaviruset, men det finns i dagsläget två teorier.

En teori är att viruset angriper de delar av hjärnan som bearbetar lukter.

Den andra är att viruset angriper stödceller i luktslemhinnan som hjälper luktreceptorerna att bearbeta lukter.

Och om luktreceptorerna inte får detta stöd så slutar luktsinnet att fungera.

Sambandet mellan COVID-19 och förlorat smaksinne

Smaksinnet påverkas hos en del individer, men i mindre grad än luktproblem, och studier indikerar att det är ytterst få som får beständiga problem med själva grundsmakerna.

Men, då det vi oftast till vardags benämner som smaker i själva verket är lukter, så upplever de med nedsatt luktförmåga att maten ”inte smakar längre”.

Det här fenomenet beror på att när man äter så reagerar smaksinnet enbart på sensationerna sött, surt, salt, bittert och den köttiga smaken umami.

Alla andra smaker förmedlas via luktsinnet genom att luktpartiklar färdas genom bakre delen av munhålan upp till luktreceptorerna i näshålan.

Denna så kallade retronasala lukt omvandlas sedan av hjärnan till att bli en del av smaken.

Detta kan man enkelt förevisa genom att äta mat när man håller för näsan.

Det är alltså svårt att veta huruvida en persons upplevelse av smakbortfall beror på äkta smakbortfall eller luktbortfall utan att testa detta.

De som är oroliga att de delvis förlorat luktsinnet kan nu genomföra ett enkelt hemtest.

Testet inkluderar tre vanliga lukter de flesta har hemma, enligt en ny studie.

Enkelt test som alla kan göra hemma

Introbild – Image by Engin Akyurt from Pixabay