torsdag 21 oktober 2021

Vad hände med monstret ”Antarctic Snow Cruiser” – en flopp som nu är spårlöst borta….

Antarctic Snow Cruiser var ett monsterbygge som skulle underlätta transporter under USA:s stora expedition i Antarktis mellan åren 1939–41.

Men det gigantiska fordonet höll dock inte riktigt måttet i de svåra förhållandena och övergavs så småningom åt sitt öde i Antarktis.

Den återupptäcktes sedan 1958 under ett djupt snölager, men försvann igen senare på grund av skiftande isförhållanden.

Den 29 april 1939 lade Poulter och ”Research Foundation of the Armour Institute of Technology” fram planerna på en Antarctic Snow Cruiser för tjänstemän i Washington.

Antarctic Snow Cruiser höll inte riktigt måttet

Antarctic Snow Cruiser
Radiooperatören Felix Ferranto försöker tina upp hjulmotorerna (23 augusti 1940). Image: United States Antarctic Service, Public domain, via Wikimedia Commons

Stiftelsen skulle finansiera kostnaden och övervaka konstruktionen och låna ut fordonet till ”United States Antarctic Service”.

Arbetet påbörjades i augusti 1939 och den 24 oktober 1939 startades bilen för första gången och påbörjade den långa resan till Boston Army Wharf, en sträcka på 1 640 km.

Under resan körde den av en bro på Lincoln Highway och hamnade i en bäck nära staden Gomer i Ohio, där den blev ståendes i tre dagar.

Efter att den anlänt till Boston avseglade den till Antarktis den 15 november 1939 ombord på ”USCGC North Star”.

Antarctic Snow Cruiser anlände till Antarktis i början av januari 1940 och snabbt uppstod det problem.

Snabbt hopade sig problemen

Antarctic Snow Cruiser
Youtube

Man tvingades att bygga en träramp för att lossa fordonet från fartyget, men då bröt ett av hjulen genom rampen.

Besättningen jublade när Poulter lyckades få loss fordonet från rampen, men jublet tystnade när fordonet inte rörde sig genom snön och isen.

De stora och släta däcken var ursprungligen utformade för ett stort träskfordon; de slirade bara och sjönk 0,91 m ner i snön.

Besättningen fäste då de två reservdäcken på fordonets framhjul och satte på snökedjor på bakhjulen, men inte ens det hjälpte.

De upptäckte senare att däcken gav mer dragkraft om de backade. Den längsta sträckan de körde var 148 kilometer – som de backade hela vägen.

Forskarna genomförde seismologiska experiment och provtagning av iskärnor medan de bodde i den snö- och timmerklädda bilen.

Övergavs åt sitt öde

Antarctic Snow Cruiser
När den övergavs (22 december 1940) Image: United States Antarctic Service, Public domain, via Wikimedia Commons

Finansieringen av hela projektet avbröts dock eftersom Amerika nu tvingades fokusera på andra världskriget.

Återupptäckten och dess slutliga öde

Under ”Operation Highjump” i slutet av 1946 hittade ett expeditionsteam fordonet och det behövdes bara luft i däcken och lite service för att den skulle fungera.

År 1958 hittade en internationell expedition Antarctic Snow Cruiser vid Little America III med hjälpa av en bulldozer.

Den var täckt med 7 meter snö och en lång bambustång markerade dess position och de kunde gräva fram fordonet

Inuti var fordonet precis som besättningen lämnat det, med papper, tidskrifter och cigaretter utspridda överallt.

Senare expeditioner som letat efter det stora schabraket har inte lyckats hitta några spår av fordonet.

Även om det finns vissa teorier om att Sovjetunionen tog den under kalla kriget, ligger fordonet troligen på havsbotten eller så är den djupt begravt under snö och is.

Vi får väl se om någon framtida expedition kan lyckas lokalisera och gräva fram denna unika Antarctic Snow Cruiser….

Projektet med Antarctic Snow Cruiser

Nya artiklar