Apkoppor simulering
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Simulering med apkoppor förra året som blev kusligt likt det vi ser idag……….

Det är något spöklikt som pågår, då tänker jag på apkoppor och den simulering om ett utbrott i ett fiktiv land, nämligen Brinia, och det slog först till mot just Storbritannien.

Vad är oddsen på just detta, de måste vara totalt minimala, vilket såklart väcker en del frågetecken…

Men vi tar det hela från början och hoppar tillbaka drygt ett år i tiden, närmare bestämt i mars 2021.

Vid en säkerhetskonferens i München genomfördes en simulering för att minska sårbarheten från ”biologiska hot”.

Övningen skulle hitta luckor i nationell och internationell biosäkerhet och länders pandemiberedskap.

Träningsscenariot skildrade en ”global pandemi” där en ovanlig stam av apkoppsvirus dök upp i den fiktiva nationen Brinia.

Det skulle sedan få en global spridning under de nästföljande 18 månaderna, allt enligt deras scenario, skriver newsweek.

Övningsscenariot var det första i sitt slag där ett utbrott härleddes till en ”terroristattack” med en patogen som skapats i ett laboratorium.

Viruset apkoppor

Apkoppor
Image by Gerd Altmann from Pixabay

I slutet av övningen resulterade den fiktiva pandemin i mer än tre miljarder fall och 270 miljoner döda världen över.

Och nu i maj 2022 ser scenariot alltför verkligt och skrämmande ut, och man undrar bara ”hur i hela friden”.

Och bisarrt nog hade man förlagt scenariot i perioden mellan 15 maj 2022 och juni 2022, med ett oväntat utbrott i Brinia med 1 421 fall och 4 dödsfall.

I den verkliga världen sa Världshälsoorganisationen att de fått rapporter om 92 bekräftade fall och 28 misstänkta fall från ett dussin länder mellan den 13 och 22 maj.

Brinians regering välkomnar internationell hjälp och begär medicinskt stöd från WHO.

Genomsekvensering avslöjar att stammen i Brinia innehåller mutationer som gör den resistent mot befintliga vacciner.

Apkoppor och simulering i mars 2021

Jaime Yassif, vicepresident för Global Biological Policy and Programs vid NTI sa att det bara råkade slumpa sig så att man valde just apkoppor…

Övningen lyfte fram nyckelfrågor om internationella varningssystem och att titta på fördelarna med behovet av tidig riskbedömning.

Sedan den 10 januari 2023 har 83 länder drabbats med 70 miljoner fall och 1,3 miljoner dödsfall, enligt deras scenario.

Den 1 december 2023 visade scenariot 3,2 miljarder fall och 271 miljoner dödsfall.

Den 10 maj 2023 var man uppe i 480 miljoner fall och 27 miljoner dödsfall. Man hittar en koppling till en terrorgrupp som infiltrerat ett civilt labb.

Kopplas till en arnikansk terroristgrupp

Apkoppor simulering
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Enligt underrättelsetjänsten i Brinian har viruset utvecklats olagligt i det fiktiva landet Arnicas, vid dess ledande institut för virologi, sa simuleringen.

En arnikansk terroristgrupp – SPA – hade arbetat med forskare för att skapa en mycket smittsam, dödlig patogen och sprida den på överfulla tågstationer i Brinia.

Det tog inte lång tid efter att USA fått sitt första fall av apkoppsviruset innan #BillGatesBioTerrorist dominerade twitter, i den verkliga världen vill säga….

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay