Är fågelinfluensan farlig för människor
Image from Pixabay

Är fågelinfluensan farlig för människor? Vad vi hittills vet om detta H5 virus…..

Läste precis om en 40-årig man i Colorado som smittats av fågelinfluensan, så är den farlig för människor och vad vet vi hittills?

Den smittade personen arbetade på en gård, och enligt myndigheterna uppvisar han bara av asymptomatiska symtom och trötthet, sa de på torsdagen.

Enligt ”Colorado Department of Public Health & Environment” så upptäcktes infektion via ett enkelt näsprov.

CDPHE noterade att viruset kan ha funnits latent i mannens näsa utan att bryta ut då han jobbat nära infekterade fåglar.

Ändå isolerar han sig nu och får ett antiviralt influensaläkemedel. Den drabbade fågelflocken i fråga avlivades.

Vad är H5 fågelinfluensa?

Är fågelinfluensan farlig för människor
Image from Pixabay

H5-fågelinfluensaviruset är också känt som ”Highly Pathogenic Avian Influenza” (HPAI) A H5.

I USA har några olika undertyper rapporterats, kända som H5N1, H5N2 och H5N8.

H5-fågelinfluensa kan vara extremt smittsam och sprider sig mellan fåglar och infekterar deras luftvägar och mag-tarmkanalen.

Viruset har en hög dödlighet hos infekterade fjäderfän, och ett utbrott resulterar oftast i att fåglarna avlivas..

En HPAI-infektion hos fåglar kan ge allt från väldigt lindriga symtom till en plötslig och omedelbar död.

Andra vanliga symtom är energibrist, aptit och koordination; lila missfärgning, svullnader; diarré; hosta; nysningar; minskad äggproduktion, eller missformade ägg.

Detta enligt amerikanska myndigheten ”U.S. Centers for Disease Control and Prevention” (CDC).

Kan människor få det och är det farligt?

Ja, det är fullt möjligt för människor att bli smittade, även om det är extremt sällsynt, så har det hänt.

Enligt CDC var Colorado-fallet det första rapporterade fallet i USA där en människa fått fågelinfluensainfektion.

Människor drabbas i olika svårighetsgrader, allt från symtomfria eller milda symtom, till allvarlig sjukdom och död.

I andra länder har människor som smittats drabbats av symptom som liknar de vid säsongsinfluensa, rapporterar newsweek.

Är fågelinfluensan farlig för människor

Men infektionen kan drabba de lägre luftvägarna och ge allvarlig lunginflammation, multiorgansvikt och septisk chock, uppger CDC.

De flesta som infekterats har varit i direkt fysisk kontakt med sjuka fåglar, kontaminerade ytor, eller besökt en levande fjäderfämarknad utan att skydda sig ordentligt.

CDC uppger dock att risken för en överföring av H5- viruset från fågel-till-människa ”tros vara låg” och studier tyder på att det ”inte är välanpassat för människor”.

Överföring av fågelinfluensa från människa till människa beskrivs av CDC som ”mycket sällsynt”, även om det har hänt.

Men risken för att drabbas av en infektion kan öka om man kommer i kontakt med infekterade fåglar.

risken finns att viruset muterar och blir mer smittsamt mellan människor, konstaterar CDC att det är ”extremt viktigt” att övervaka spridning mellan individer.

Introbild – Image by 9883074 from Pixabay