atombomb i Marianergraven
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vad skulle hända om man detonerar en atombomb i Marianergraven?

Vad skulle hända om man detonerar en atombomb i Marianergraven, en fråga vi kanske inte grubblar på dagligen, men ändå…..

Lite överraskande är att inte skulle hända så mycket, det skulle inte få några ödesdigra konsekvenser för jorden, lite radioaktivt regn ”bara”, mest över själva området.

Marianergraven ligger i västra Stilla havet, sydväst om ögruppen Marianerna.

Gravens största djup finns i Challengerdjupet som ligger 11 034 m under havsytan, med en felmarginal på cirka 25 meter.

Marianergraven är inte den havsbotten som ligger närmast jordens medelpunkt, beroende på att jorden inte är ett perfekt klot.

Ja vad skulle hända egentligen?

atombomb i Marianergraven
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Om man tar latituden och ekvatorutbuktningen med i beräkningarna ligger graven 6 366,4 km från jordens medelpunkt.

Arktiska oceanens botten ligger cirka 6 352,8 km från jordens medelpunkt (13.6 km närmare) trots att den är 4–4,5 km djup från havsytan räknat.

Batyskafen ”Trieste” var den första farkosten att nå botten av Marianergraven 1960. Några år efter rekorddykningen moderniserades Trieste och fick namnet Trieste II.

Den deltog i många forskningsprojekt och tjänstgjorde även i den amerikanska flottan.

Filmen från Kurzgesagt är som vanligt en välgjord och intressant film som tar upp frågor som få andra tar upp.

Den är dock från 2018, men jag fann den så intressant att den var väl värd att publicera.

Om man nu detonerar en atombomb i Marianergraven…

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay