bakterier i näsan och Alzheimers
Image from Pixabay

Forskare hittar ett samband mellan bakterier i näsan och Alzheimers ….

Bakterier i näsan kan orsaka symtom som liknar Alzheimers, enligt ny forskning vid vid Griffith University i Australien.

Alzheimers orsakas av att det bildas små klumpar vid nervtrådarna, vanligen kallad plack, vilket resulterar i blockering av nervbanor och krympning av hjärnvävnad.

Forskare har tidigare spekulerat i att bakterieinfektioner kan vara en av de första orsakerna till uppbyggnaden.

bakterier i näsan och Alzheimers
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Men nu hittade forskarna bevis på att bakterier i näsan kan komma in i hjärnan via näshålans nerver.

Deras studie, som på torsdagen, visade att Chlamydia pneumoniae kan invadera hjärnan via nerver i näshålan.

Studien kompletterar den växande mängd forskning som pekar mot att Alzheimers sjukdom orsakas av virus- eller bakterieinfektioner.

Chlamydia pneumoniae är en bakterie som bland annat orsakar lunginflammation och andra luftvägssjukdomar, skriver news.cn.

Bakterien har dock hittats i hjärnan vid enstaka tillfällen, vilket hintar om att den kan ge mer lömska problem än lunginflammation.

Forskarna vid Griffith University och QUT undersökte om den kan komma in i hjärnan, vilket kan orsaka uppbyggnaden av plack.

Forskningen gjordes dock på möss, vilket innebär att resultaten inte är lika träffsäkra som studier gjorda på människor.

Samband mellan bakterier i näsan och Alzheimers

bakterier i näsan och Alzheimers
Image from Pixabay

”Detta är den första studien som visar att bakterien kan ta sig från näsan upp i hjärnan via nerverna i näshålan mycket snabbt”, sa professor St John.

Neurofysiologen Jenny Ekberg, sa att forskningen ger nya ledtrådar för att utveckla potentiella behandlingar för den lömska sjukdomen.

”Nu med dessa nya bevis ger det oss en skjuts att snabbt hitta behandlingar för att stoppa denna bidragande faktor till Alzheimers.”

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay