Bara 29 % av covidpatienter återhämtar sig på ett år
Photo from Pexels

Drygt 70% av alla med svår covid får extremt långvarig postcovid, enl nya rön….

Bara 29 % av alla covidpatienter som legat på sjukhus återhämtar sig fullt ut på ett år, visar en ny oroande studie.

Hundratusentals lider fortfarande av kvardröjande symtom som starkt negativt påverkar deras dagliga liv.

”Våra resultat visar att arvet efter pandemin kommer bli ”gigantiskt”, sa en av studieförfattarna.

I den stora studien som genomfördes av ett team av forskare vid Leicester University fann de nya oroande resultat.

Den visade att kvinnor var delvis var överrepresenterade med kvardröjande symtom, men också att överviktiga människor drabbades hårdast.

Bara 29 % av covidpatienter återhämtar sig på ett år

Bara 29 % av covidpatienter återhämtar sig på ett år
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Studien visar hur viktigt det är att snabbt få fram effektiva behandlingar vid långtidscovid, säger experter.

Bland symtomen som rapporterades ett år efter den första infektionen var trötthet, muskelsmärta, dålig sömn och andfåddhet.

”Med tanke på att vi haft drygt 750 000 sjukhusinläggningar i Storbritannien under pandemin, är det tydligt att arvet kommer bli enormt,” säger Rachael Evans.

Författarkollegan Prof Chris Brightling tillade: ”Utan effektiva behandlingar kan postcovid bli ett mycket vanligt tillstånd.

Kvinnlig och fetma var stora riskfaktorer

Bara 29 % av covidpatienter återhämtar sig på ett år
Photo from Pexels

Studien följde hur drygt 2 000 personer återhämtade sig, de hade alla behandlats på ett av 39 NHS-sjukhus för covid-19.

Evans sa: ”Vi fann att endast 25 % av patienterna hade återhämtat sig helt fem månader efter att ha skrivits ut, en siffra som bara ökade något – till 29 % – efter ett år.

”Det var en mycket begränsad återhämtning när det gäller förbättringar av mental hälsa, organnedsättning och livskvalitet. Det var slående.”

De patienter som krävde syrgas eller respirator var bland de som uppvisade sämre återhämtning, enl studien, citerar guardian.

Evans sa: ”Om du är en man är det större risk att hamna på sjukhus vid covid-19, men har en högre chans att må bättre efter tillfrisknandet.

”Vi fann att kvinnlig och fetma var stora riskfaktorer för att inte återhämta sig efter ett år.”

Introbild – Photo by Polina Tankilevitch from Pexels