barn drabbas av långtidscovid
Image from Pixabay

1 av 4 symtomatiska barn drabbas av långtidscovid med följande symptom….

En fjärdedel av alla barn som utvecklar covid-symtom vid infektion drabbas av långtidscovid, enligt en ny jättestudie.

Man har samlat data från 21 olika studier som utförts i Europa, Asien, Australien och Sydamerika.

Totalt ingick 80 071 barn i studien och 25 procent utvecklade symtom som varade i minst 4 till 12 veckor, eller nya ihållande symtom som dök upp inom 12 veckor.

Forskarna publicerade sina rön på medRxiv, men studien har inte fått någon referentgranskning, så kallad peer review.

Barn som drabbas av långtidscovid

En av fyra symtomatiska barn drabbas av långtidscovid
Image by Lenka Fortelna from Pixabay

Men avsaknaden av referentgranskning gör att resultaten bör hanteras med en viss försiktighet.

Men den stora mängden data som den förlitar sig på kan kasta mer ljus över de symptom som oftast förknippas med långtidscovid.

”Fram till nu har fokus främst varit inriktat på den akuta fasen av sjukdomen,” sa studiens författare.

”Men nu när den akuta fasen av covid-19 är över upplever många personer kvardröjande symtom som kräver läkarvård och uppföljning.”

Vad är långtidscovid egentligen?

Även om barn sällan blir allvarligt sjuka i covid-19 visar forskning att de kan drabbas av allvarlig sjukdom flera veckor efter infektion.

Coronavirus
Image by Daniel Roberts from Pixabay

De kan bland annat drabbas av ”Multisystem Inflammatory Syndrome” (MIS-C) och postcovid.

MIS-C, även kallat hyperinflammation, är ett tillstånd som påverkar hela kroppen, och som kräver uppföljande undersökningar i ett par år efteråt.

Även om det är extremt sällsynt så blir barn som får hyperinflammation mycket sjuka och behöver intensivvård på sjukhus.

Inflammationen kan drabba hjärta, lungor, njurar, hjärna, hud, ögon eller gastrointestinala organ.

Långtidscovid är ett tillstånd för vilket det fortfarande inte finns någon exakt och definitiv definition.

Det inkluderar ett flertal symtom som kvarstår, utvecklas eller fluktuerar efter att man haft covid-19.

Vad säger den senaste forskningen?

Författarna till den stora studien hittade 68 studier som rörde just postcovid hos barn och ungdomar.

Genom att undersöka studiernas kvalitet och se till att de inte överlappade varandra, behöll man 21 stycken, och undersökte totalt 80 071 ungdomar.

Genom att analysera data för att identifiera trender fann de ”mer än 40 långsiktiga effekter” associerade med covid hos barn och ungdomar.

Humörsymtom, trötthet, sömnstörningar, huvudvärk och andningssymtom var vanligast

De fem vanligaste var humörsymtom (16,5 procent), trötthet (9,7 procent), sömnstörningar (8,4 procent), huvudvärk (7,8 procent) och luftvägssymtom (7,6 procent).

Andra vanliga symtom inkluderade nästäppa, kognitiva symtom som vacklande koncentration och minne, aptitlöshet och förändrad lukt.

Kan vi skydda barn från postcovid?

Fler och fler länder väljer också att vaccinera barn mot covid-19 för att bekämpa pandemin.

Men det krävs mycket mer forskning kring hur effektiva vaccinationerna är vad gäller långtidscovid.

1 av 4 symtomatiska barn drabbas av långtidscovid

barn drabbas av långtidscovid
Image from Pixabay

Amning tros spela en viktig roll, genom de antikroppar som vaccinerade eller infekterade mödrar kan överföra via bröstmjölken.

Enligt en studie som publicerades häromdagen var mRNA-vaccinerna från Moderna eller Pfizer/BioNTech effektivast i att överföra antikroppar via bröstmjölken.

För studien gav 124 ammande kvinnor vardera 17 mjölkprover under en period av 100 dagar, skriver euronews.

Kvinnorna hade fått antingen ett mRNA-vaccin eller ett vektorbaserat vaccin från Johnson & Johnson eller AstraZeneca.

Nästan alla, 96 procent till 97 procent, av kvinnorna som fått två doser av ett mRNA-vaccin hade påvisbara antikroppar i sin bröstmjölk.

Detta jämfört med endast 39 procent som fått två doser av AstraZeneca……….För J&J var siffran 48% vid en vaccindos.

Introbild – Image by Pexels from Pixabay