Barn och långtidscovid
Photo from Pexels

Ett av fyra barn drabbas av långtidscovid – och de får många svåra symtom…..

Hur är det med barn och långtidscovid, hittills har det mest handlat om vuxna, men faktum är att barn får ett helt spektrum av ovanliga symtom.

I en gigantisk studie från 21 olika studier från Europa, Asien, Australien och Sydamerika visar det sig att en fjärdedel utvecklar postcovid.

Bland de 80 071 undersökta barnen utvecklade 25 procent symtom som varade i minst 4 till 12 veckor, eller nya ihållande symtom som dök upp inom 12 veckor.

Barn och långtidscovid

Barn och långtidscovid
Photo by Ron Lach from Pexels

Experter fann också att äldre barn (12-17 år) var mer benägna att drabbas av postcovid än yngre barn (5-11 år).

Det finns inga specifika tester för långtidscovid. Man vet inte heller vilka barn som kommer att få det, då de kan få det även efter en lätt infektion av covid-19.

Många föräldrar kanske inte ens vet att deras barn är drabbade, och så går man inte till sin husläkare.

Dr. Jeffrey Kahn, chef vid pediatriska infektionssjukdomar vid UT Southwestern Medical Center i Dallas, sade:

”Vad som är slående är att det vanligtvis inträffar cirka fyra veckor efter infektion, och infektionen kan vara riktigt asymtomatisk, vilket verkligen är uppseendeväckande.”

Utmattningssymtom

Barn med postcovid kan uppleva extrem trötthet eller yrsel när de står upp.

De flesta friska människor kan köra på även om de är trötta, men de med långtidscovid kan inte göra det.

Dr. Amy Edwards vid UH Rainbow Babies & Children’s Hospital i Cleveland, förklarade: ”Det är som om du har en hink med energi som måste användas sparsamt.

För varje sak barnet gör så töms hinken lite, och när den är tom är den tom, då finns absolut ingen energi kvar.

Hjärndimma

Barn kan också drabbas av svår huvudvärk och hjärndimma (svårt att tänka eller koncentrera sig).

Det kan gå så långt att de inte kan gå i skolan och har svårt att koncentrera sig medan de studerar.

Barn och långtidscovid
Photo from Pexels

”Kognitiv avmattning och humörproblem verkar vara mycket vanligare hos de som smittats av coronaviruset än med de flesta andra virusinfektioner”.

Det säger Serena Spudich, professor i neurologi vid ”Yale University School of Medicine”.

Bukproblem

En studie publicerad i tidskriften BMJ hänvisade till en serie fall av barn i skolåldern som upplevde svår buksmärta.

Karakteristiska symtom var – dysosmi (att saker luktar annorlunda), illamående, kräkningar, aptitlöshet.

Symptomen rapporterades ca 2 veckor före de uppsökte sjukhus, men de var oftast milda till sin karaktär.

Många av dessa barn har också fått en förändring i sitt smak- och luktsinne, rapporterar TOI.

Hjärtproblem

Barn med långtidscovid kan också uppleva hjärtklappning, bröstsmärtor och yrsel, särskilt när de återgår till sina vanliga aktiviteter.

De kan uppleva bentrötthet, konstant smärta och blytunga ben. Det är också svårt för dem att springa eller leka utan att bli yra i huvudet.

Med långtidscovid upplever många barn plötsligt att de får svårt att hänga med i skolarbetet eller hoppar över gympan.

Introbild – Photo by cottonbro from Pexels