besvär kissar coronavirus
Image from Pixabay

Upplever du besvär när du kissar – då kan det vara coronavirus som spökar…..

Upplever du besvär när du kissar, då kan det vara coronavirus som är den underliggande orsaken till problemen.

Det är inte bara andningsorganen som påverkas av coronaviruset, det kan även påverka andra organ och leda till ett brett spektrum av symtom.

Två år in i pandemin vet vi hur viruset kan påverka vårt hjärta, muskler, hjärna och andra sinnesorgan.

Nu har ny forskning visat att SARS-CoV-2 till och med kan påverka urinvägarna och orsaka en urinvägsinfektion.

Urinvägsinfektion är egentligen ett samlingsnamn för alla infektioner i urinvägarna, det vill säga hela vägen från urinröret via urinblåsan och upp till njurarna.

Men ordet används oftast för infektion i urinblåsan, som också kallas blåskatarr eller cystit.

Besvär när du kissar – kan vara coronavirus som spökar

Besvär när du kissar - kan vara coronavirus
Image by PIRO4D from Pixabay

Problem med urinvägsinfektion är vanligare hos kvinnor jämfört med män rent generellt sett.

Men överraskande nog är urinvägsinfektion på grund av en coronavirusinfektion vanligare hos män jämfört med kvinnor.

Dessutom är de som hamnar på sjukhus med allvarlig covid-19 också mer benägna att drabbas av urinvägsinfektion jämfört med andra, skriver TOI.

En annan studie som studerade sambandet mellan SARS-CoV-2-infektion och det manliga könsorganet tyder på att de nedre urinvägarna drabbas.

Hos män är obehag eller smärta i könsorganet ett vanligt symptom på urinvägsinfektioner orsakade av coronaviruset.

SARS-CoV-2 kan orsaka urinvägsinfektion

besvär kissar coronavirus
Image from Pixabay

Under studien observerades att 8 patienter led av obehag i pungen, 14 av svullnad av könsorganet, 16 av smärta och 1 av hudrodnad.

Även om män som led av mild infektion inte utvecklade urinvägsinfektioner, visade de en signifikant minskning av spermiekoncentrationen.

De typiska symtomen på urinvägsinfektion orsakat av coronavirus inkluderar:

  • En ihållande känsla av att vara kissnödig
  • Brännande känsla vid urinering
  • Kommer ofta ut små mängder urin
  • Urin som ser grumlig ut
  • Urin som ser röd, ljust rosa eller mörk ut
  • Starkt luktande urin
  • Bäckensmärta, hos kvinnor

Introbild – Image by fernando zhiminaicela from Pixabay