citerar Texas abortlag
Image from Pixabay

Kvinnans genidrag då hon citerar Texas nya abortlag – jurister i huvudbry….

Den gravida kvinnan vägrade att acceptera trafikboten och citerar Texas nya abortlag i sitt försvar och fallet är juridiskt komplicerat.

Hon fick trafikböter för att ha kört ensam i ett körfält avsett för ”high-occupancy vehicle” (HOV), som kräver minst två passagerare i bilen.

Hon hävdar att hennes ofödda barn bör betraktas som en andra person med tanke på statens abortförbud sedan HD rivit upp domen i Roe mot Wade.

Brandy Bottone i Plano, Texas, körde ensam nedför Central Expressway den 29 juni när hon stoppades av polisen.

Brandy Bottone tar strid mot delstaten

citerar Texas abortlag
Image by David Mark from Pixabay

”Polismannen börjar kika runt. Han säger ”Är det bara du?” Och jag sa: ”Nej, vi är två”, säger Bottone, som var gravid i 34:e veckan.

Och han sa,” Ja, och var är den andra personen? Och jag sa ”Här”, och pekade på min mage.

Men polisen sa att hennes ofödda barn inte räknas, varvid hon svarade: ”Ja, jag försöker inte skapa en politisk debatt här, men nu räknas detta som en bebis.”

Polisen insisterade dock på att hon måste ha en annan person utanför sin kropp för att få använda HOV-filen.

Det slutade med att hon fick en bot på $275, som hon planerar att överklaga i domstol, skriver newsweek.

”Det här får mitt blod att koka. Hur kan det här vara rättvist? Enligt den nya lagen är det här ett liv”, sa hon.

Citerar Texas abortlag

citerar Texas abortlag
Image from Pixabay

Även om Texas strafflag erkänner ett ofött barn som en individ, gör inte statens transportlag det.

Det utlöser en gråzon inom juridiken som statliga domstolar ännu inte prövat, sa experter.

”Olika domare kan tolka det här olika,” sa Dallas appellationsadvokat Chad Ruback till NBC-5 Dallas-Fort Worth.

”Det här är okänt territorium vi befinner oss i nu. Det finns ingen stadga som säger vad man ska göra i den här situationen.

Fortsättning lär följa, det är ju både logiskt och ologiskt på samma gång, vi får väl se hur det slutar…..

Introbild – Image by Sang Hyun Cho from Pixabay