Följ sidan även här

Sök bland alla artiklar

Blandat

COVID-19 kan orsaka kognitiva skador på hjärnan som i värsta fall kan åldras 10 år

COVID-19 kognitiva skador
Pixabay

Nya rön kopplar ihop COVID-19 med kognitiva skador på hjärnan. Människor som haft viruset kan drabbas av betydande nedsatta funktioner i hjärnan långt efter de blivit ”friska”.

De värsta utfallen av dessa skador motsvarar ett åldrande av hjärnan med tio år, varnade forskare på tisdagen, rapporterar reuters.

En icke-granskad studie av drygt 84 000 personer vid ”Imperial College London”, fann att coronaviruset i vissa allvarliga fall kan kopplas till betydande kognitiva problem i flera månader.

”Våra analyser … stämmer överens med uppfattningen att det finns kroniska kognitiva konsekvenser av att ha haft COVID-19”, skrev forskarna i en rapport om sina resultat.

”Människor som återhämtat sig, inklusive de som inte längre rapporterade symtom, uppvisade betydande kognitiva svårigheter.”

COVID-19 och kognitiva skador

COVID-19 kognitiva skador
Image by Gerd Altmann from Pixabay

I studien ”Great British Intelligence Test” analyserade forskarna data från 84 285 personer, resultaten, som ännu inte granskats av andra experter, publicerades på MedRxiv.

Det kognitiva tappet var ”av betydande storlek”, särskilt bland de som vårdats på sjukhus med COVID-19, skrev forskarna, där de värsta förändringarna ”motsvarande en 10-årig föråldring hos patienter mellan 20 år till 70”.

Forskare som inte varit involverade i studien sa dock att resultaten måste tas med en nypa salt.

”Deltagarnas kognitiva förmågor var inte kända före covid-19, och resultaten återspeglar inte heller den långvariga återhämtningen – så de kognitiva tappen kan vara kortvariga”, säger Joanna Wardlaw, professor vid Edinburgh University.

Derek Hill, professor i medicinsk bildteknik vid ”University College London”, noterade också att resultaten inte kunde vara helt tillförlitliga, då de inte jämförde kognitiva förmågor före och efter, samt att folk självrapporterade.

”Sammantaget är detta en spännande men otillräcklig forskning om effekterna av COVID-19 på hjärnan”, sa Hill.

”Eftersom forskare bättre försöker förstå COVID´s långvariga påverkan, är det viktigt att ytterligare undersöka i vilken utsträckning hjärnan påverkas under veckorna och månaderna efter infektionen, och om vissa människor får permanenta skador på hjärnan.”

Introbild – Image by Alexey Hulsov from Pixabay

Spana även in dessa

Blandat

Antal hatbrott i USA år 2019 steg till sin högsta nivå på drygt ett decennium, samtidigt som antal hatmord slog rekord, sade FBI på...

Blandat

COVID-19 fanns i Italien redan så långt tillbaka som i september 2019, det säger nu forskare i Italien. Världshälsoorganisationen säger att COVID-19 var okänd...

Blandat

För 30 år sedan sögs en pilot vid British Airways ut från cockpit mitt under en flygning från Birmingham till Malaga, och överlevde mot...

Retro

René Lacoste är inte bara polotröjor med krokodiler på. Han uppfann även denna tennisbollsmaskin, blott 24 år gammal. René Lacoste började spela tennis först...