COVID-19 läckte från ett labb
Image by Gerd Altmann from Pixabay

COVID-19 läckte troligtvis från ett labb i Wuan – det menar toppexpert….

Det finns en stor risk att COVID-19-viruset läckte från ett labb i Kina, och då talar vi om det omtalade labbet i Wuhan.

Igår informerades brittiska parlamentsledamöter om detta möjliga och högst troliga scenario.

Det var mikrobiologen och Harvard-forskaren Dr Alina Chan som vittnade inför underhusets vetenskaps- och teknikkommitté, där hon sade:

”Det är högst rimligt att anta och undersöka huruvida Covid-viruset faktiskt modifierades i labbet”.

COVID-19 läckte troligtvis från ett labb

COVID-19 läckte från ett labb
Image by Bokskapet from Pixabay

De första fallen var kopplade till skaldjursmarknaden i Wuhan, som ligger tvärs över Yangtzefloden där labbet ligger.

På frågan om sannolikheten för en labbläcka sa hon att ”ett labbursprung är mer sannolikt än ett naturligt ursprung”, skriver ndtv.

”Vi vet redan att det exploderade på ”Huanan Seafood Market”, det var en superspridare, som orsakades av människor.

Det finns inga bevis som pekar på ett naturligt animaliskt ursprung för viruset på den marknaden”, konstaterade hon.

När hon talade om möjligheten att viruset konstruerades i labbet före en läcka, sa Chan:

”Vi har hört från många toppvirologer att ett genetiskt modifierat ursprung för detta virus är rimligt.”

”Det inkluderar även virologer som själva gjort ändringar i det första SARS-viruset.”

COVID-19 läckte troligen från ett labb

På frågan om vi så småningom kommer kunna fastställa det verkliga ursprunget till COVID-19, svarade Chan att det bara var en tidsfråga.

”Just nu är det ingen som med säkerhet vet ursprunget till pandemin, men det kommer komma fram”.

”Det kan vara fem år från nu, det kan dröja 50 år, men det finns så mycket data som samlas in…vi behöver bara en systematisk undersökning”, sa hon.

”Vi vet nu att det här viruset har en mycket unik egenskap, kallad ”furinklyvningsstället” – som gör det till den pandemiska patogen det är.

Utan denna specifika egenskap finns det ingen möjlighet att det skulle kunnat orsakat denna pandemi.”

”Nyligen framkom det att forskare vid EcoHealth Alliance i samarbete med labbet i Wuhan utvecklade metoder för att infoga nya furinklyvningsställen i SARS-liknande virus i labbet,” sa Chan.

”Det faktum att experter fortfarande inte hittat någon djurvärd som skulle stödja ett naturligt ursprung, trots två års letande, pekar mot att det kom från ett labb.

Hennes medförfattare, Lord Matt Ridley, sade ”Detta måste tas på största allvar”.

”Det är beklagligt att det under 2020 gjordes systematiska försök att tysta ner det här ämnet”, konstaterade han.

Dessa uppgifter, som tidigare betraktades som galna konspirationsteorier, kanske ändå visar sig vara helt sanna……

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay