covid-19 långvariga neurologiska symtom
Image from Pixabay

Även en mild covid-19 kan orsaka långvariga neurologiska symtom…..

Även en mild slänga av covid-19 kan orsaka långvariga neurologiska symtom, enligt en ny stor studie.

Det känns hela tiden som att detta virus ständigt överraskar, att det har åtskilliga ess i rockärmen.

Enligt forskare vid Yale University så kan även de som får milda infektioner drabbas av neurologiska skador, enligt en ny studie.

Covid och dess påverkan på hjärnan

Tidigare har symtomen främst rapporterats av personer med långtidscovid, kvardröjande symtom som hänger kvar flera månader.

Dr. Akiko Iwasaki sa till NBC att forskare injicerade möss med en mild variant av SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19.

Sedan undersökte de infektionens påverkan på hjärnan under en sjudagars-period, rapporterar nbcchicago.

Orsakade betydande skador i hjärnans celler

covid-19 långvariga neurologiska symtom
Image by Gerd Altmann from Pixabay

”Vi fann att även en mycket mild infektion gav upphov till betydande skador i hjärnans celler”, sade immunologen Akiko Iwasaki.

”Detta betyder att även en mild luftvägsinfektion kan leda till neurologiska skador, baserat på det vi såg.”

Men betonade samtidigt att de som får en svår infektion löper högre risk för en bestående kognitiv funktionsnedsättning.

Ungefär en av fyra, som insjuknat i covid, rapporterar om kvardröjande funktionsnedsättningar.

Även mild covid-19 kan ge långvariga neurologiska symtom

covid-19 långvariga neurologiska symtom
Image from Pixabay

När det gäller nya varianter som omikron är både förekomsten och graden av funktionsnedsättning fortfarande okända faktorer, noterade forskarna.

Överlag tros långtidscovid påverka en ”hög andel” av alla som haft COVID-19, men vad det beror på är ännu inte klarlagt.

”Oavsett om det påverkar nervsystemet, mag- och tarmkanalen eller andningsvägarna, kan det även påverka många flera organ,” sa Iwasaki.

”Och för närvarande vet vi inte vad som orsakar dessa kvardröjande symptom, vilket försvårar all behandling av dessa åkommor.

Introbild – Image by Abbat1 from Pixabay