covid-varianter rundar immunsystemet
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Nya varianter som rundar immunsystemet – därför funkar inte nya vaccinen ….

Ungefär när nästan alla är vaccinerade så dyker nya covid-varianter som rundar immunsystemet upp, vad betyder det i praktiken?

Den långa pandemin har varit en svår prövning för många, och just när man känner att den är bakom oss, så dyker nya subvarianter upp.

Det är BA.5, BQ.1.1 och XBB? Man börjar tappa räkningen på alla cirkulerande varianter av COVID-19 just nu.

Och när vi nu går in på vårt fjärde år med COVID-19 är forskarna oroade över hur väl vårt immunförsvar står pall.

Hur väl kan tidigare infektioner, vaccinationer och påfyllnadsdoser skydda oss mot nya varianter av viruset?

Det ser inte så bra ut ….

covid-varianter rundar immunsystemet
Image by Arek Socha from Pixabay

Svaren börjar nu så sakteliga trilla in – och de ser inte så bra ut för oss, rapporterar Yahoo via dailybeast.

I en rapport publicerad, den 18 januari i The New England Journal of Medicine, beskriver israeliska forskare varianternas otäcka förmågor.

Det finns all anledning till oro då författarna skrev, ”dessa varianter kan minska effekten av nuvarande mRNA-vacciner.”

Före den 31 augusti var tillgängliga covid-19-boosters monovalenta, vilket betyder att de innehöll viralt genetiskt material från en stam av viruset.

De uppdaterade vaccinen är bivalenta och skapades med genetiskt material från den ursprungliga COVID-19-stammen samt varianter av omikron.

Detta med förhoppningen om att de ska erbjuda ett bättre skydd mot nya och framväxande varianter.

Men COVID vill infektera alla igen (och igen)

Tyvärr verkar tidiga data visa att två av de nya varianterna kan undvika även dessa bivalenta boosters.

I studien tog forskarna serumprover från 16 personer som fick en monovalent booster 2021, 15 som fick en monovalent booster 2022, och 18 st som fick en bivalent booster i september 2022.

I alla tre kohorter var koncentrationen av neutraliserande antikroppar mot viruset relativt högt.

Men deras immunförsvar mot några av de nya virala varianterna var kraftigt nedsatt, även jämfört med varianterna precis före.

Covid-varianter som rundar immunsystemet

covid-varianter rundar immunsystemet
OBS: Illustrativ bild. Image from Pixabay

Forskarna fann att neutraliserande antikroppskoncentrationer mot varianterna BQ.1.1 och XBB.1 var mellan 53 och 232 gånger lägre, lite beroende på vilken booster de fick.

Dessa varianter var till och med bättre än en nyligen smittsam omikron-variant på att undvika immunförsvaret och undfly antikroppar.

Den 11 januari släppte WHO en riskbedömning om XBB.1.5, och skrev att BQ- och XBB-varianter är ”de mest antikroppsresistenta varianterna hittills.”

Det är uppenbart att detta inte är goda nyheter, men mer forskning behövs för att fastställa hur illa det kommer att bli.

Introbild – Image by PublicDomainPictures from Pixabay