Denguefeber
Image from Pixabay

Vad är egentligen Denguefeber som sprids i Europa – symptom du bör ta på allvar …

Larmet om att denguefeber sprider sig i Europa har gjort många oroade och börjat undra över vad det är och hur det smittar.

Kvinnan som diagnostiserades vid ”Rare Imported Pathogens Laboratory” i England hade smittats vid ett utbrott 2022.

Dr Owain Donnelly sa att fallet var en del av ett större utbrott med drygt 30 lokalt smittade i södra Frankrike 2022.

Han tillade: ”Med klimatförändringar och ökad global handel och turism, kan vi räkna med fler utbrott i Europa.”

Sedan 1960-talet har allt fler personer fått denguefeber. Sjukdomen har kommit att bli ett världsomfattande problem sedan andra världskriget.

Så vad är denguefeber?

Denguefeber
Image from Pixabay

Det orsakas av dengueviruset och sprids till människor via flera arter av stickmyggor inom släktet Aedes, främst A. aegypti.

Viruset förekommer i fem varianter, infektion från en typ ger vanligen livslång immunitet mot just den typen, men inte mot de andra.

En efterföljande infektion med en annan typ ökar också risken för allvarliga komplikationer.

Ibland utvecklas också denguefeber till att bli en av två livshotande varianter.

Den ena är hemorragisk denguefeber vilken orsakar blödningar på grund av läckande blodkärl och låga nivåer av blodplättar.

Den andra är denguechocksyndrom (av engelska Dengue shock syndrome, DSS), som orsakar farligt lågt blodtryck.

Även om det inte kan överföras direkt mellan människor, säger WHO att det finns bevis för att det kan överföras till foster.

Vilka är högriskområdena?

Dengue är mycket vanligt i vissa delar av världen, särskilt i tropiska områden. Dessa inkluderar:

– Delar av Afrika och Asien
– Central- och Sydamerika
– Karibien
– Stillahavsöarna
– Vissa södra delar av Nordamerika

Från våren till november kan du också smittas med dengue i vissa delar av södra Europa, såsom:

– Kroatien
– Frankrike
– Italien
– Spanien
– Portugal
– Madeira

Vilka är symptomen?

WHO säger att de flesta får milda eller inga symtom alls, och tillfrisknandet sker inom en till två veckor.

De som är mest utsatta är mycket unga, personer över 65 år, gravida och de med nedsatt immunförsvar.

Om symtom uppstår börjar de vanligtvis mellan fyra och tio dagar efter ett bett från en infekterad mygga. Dessa kan inkludera:

– Hög feber
– Svår huvudvärk
– Smärta bakom ögonen
– Muskel- och ledvärk
– Att må eller vara illamående
– Svullna körtlar
– Fläckiga utslag på kroppen

Allvarlig dengue är dock sällsynt och börjar några dagar efter att man blivit sjuk.

Risken ökar om du blir smittad mer än en gång, symtomen börjar oftast efter att febern släppt och inkluderar:

– Svår magsmärta
– Att upprepade gånger bli sjuk
– Snabb andning
– Blödande tandkött eller näsa
– Extrem trötthet
– Att inte kunna slappna av (rastlöshet)
– Blod i spyor eller avföring

Sjukdomens öknamn, ”benbrytarfeber”, är också ganska talande om hur svår smärtan kan vara.

En allvarlig dengue uppträder i tre stadier: feberstadium, kritiskt stadium och tillfrisknande.

Hur behandlas dengue?

Denguefeber
Image by Bruno /Germany from Pixabay

Det finns inga kommersiellt godkända vaccin som ger immunitet mot dengueviruset.

För att förhindra infektion, föreslår WHO kontroll av mygghabitat och att människor skyddas från myggbett.

Det finns heller ingen specifik behandling, men den som haft dengue och bor i högriskområde kan få ett vaccin, Dengvaxia.

Vila, dricka mycket vätska och ta paracetamol mot feber och smärta är vad WHO rekommenderar.

Ibuprofen och aspirin bör undvikas eftersom de kan orsaka blödningsproblem hos personer med dengue.

Den bästa försiktighetsåtgärden någon kan vidta är att undvika myggbett, vilket knappast är någon tröst.

Introbild – Image by Егор Камелев from Pixabay