Kinas besatthet av desinfektion mot covid
Image via Youtube

Kinas besatthet med desinfektion mot covid – vad är poängen liksom?

Kina besatthet att använda desinfektion mot covid är närmast extrem, likaså deras nollpolicy, men gör det mer skada än nytta?

Arbetare i skyddsutrustning som sprutar moln av desinfektionsmedel över stadens gator har blivit en vanlig syn i pandemitidens Kina.

I Shanghai, epicentrum för landets största utbrott, desinficerar tusentals arbetare stadens områden, rapporterar statliga medier.

Men i praktiken går de faktiskt ännu längre, i princip alla utomhusområden blir måltavla för dessa desinfektionsmaskiner, skriver CNN..

Desinfektionsrobotar har varit stationerade på järnvägsstationer och har satts upp för att patrullera några karantäncentra.

Men är dessa ansträngningar ett slöseri med tid och resurser, och varför fortsätter de i så fall?

Enligt många experter är överföringen av viruset via kontaminerade ytor exceptionellt låg.

Kina tillämpar total desinfektion mot covid

Kinas besatthet av desinfektion mot covid
Image via Youtube

De säger att det i stort sett är meningslöst att sanera utomhusområden, det kan till och med utgöra en fara för folkhälsan.

”Det hela handlar om performativa handlingar för att stärka allmänhetens förtroende för regeringens agerande”.

Denna salva avlossar Nicholas Thomas, docent vid City University of Hong Kong.

Han betonade hur kinesiska myndigheter länge haft en retorik om att viruset kanske inte har sitt ursprung i Kina.

”Det är ett problem när inrikespolitik dominerar och man inte lyssnar på vetenskapen”, sa han.

Ett importerat virus?

I en rapport förra året sa amerikanska ”Centers for Disease Control and Prevention” att risken är mindre än 1 på 10 000 att bli smittad via en kontaminerad yta.

Det har fått många att kalla desinfektionen för ”hygienteater” i motsats till någon meningsfull sjukdomsförebyggande åtgärd.

Detta har inte tillämpats i västerländska länder ”eftersom folkhälsomyndigheter följde vetenskapen”, säger Emanuel Goldman, professor i mikrobiologi.

”Det är högst osannolikt att några fall härrör från beröring av kontaminerade ytor”.

”Viruset dör snabbt utanför en infekterad person … och det är ineffektivt på att överföras via fingrarna,” sa han.

”Handtvätt med tvål, eller alkohol, är allt du behöver för att få ner förekomsten till noll.”

I Kina kan oron för kontaminerade ytor troligen härledas tillbaka till de första månaderna av pandemin.

Kinas besatthet av desinfektion mot covid

Det var då som kinesiska tjänstemän sa att ett utbrott i Peking troligen berodde på att en arbetare blivit smittad av importerad mat, i detta fall fryst lax.

Trots att WHO säger att det är ”extremt osannolikt” att människor får covid-19 via livsmedel eller livsmedelsförpackningar, vidhåller kinesiska myndigheter sin ståndpunkt.

De menar att kylimport eller andra förorenade ytor eller till och med internationell post, fungerar som vektorer för sjukdomar.

Detta har lett till en rad åtgärder som till stor del är unika för Kina, som att testa importytor och massdesinfektion av frysta varor från utlandet.

Vissa städer har gått så långt att de desinficerar all internationell post och paket – även de nationella.

Och Peking menar att viruset kan ha importerats via frysta varor i första hand – en hypotes som i stort sett avfärdas av internationella experter.

Potentiella risker

På platser som Shanghai, som genomlidit en lång nedstängning, kan landets besatthet av att desinfektera sätta fokus på fel risk.

”Det är verkligen ingen bra idé med massdesinfektion av utomhusområden, trottoarer och väggar”.

Det är osannolikt att de är förorenade eller skulle orsaka någon överföring” säger Dale Fisher, professor vid National University i Singapore.

Spruta spruta spruta, sen sprutar vi lite till….

Kinas besatthet av desinfektion mot covid
Kinas desinfektion mot covid. Image via Youtube

”Det kan också finnas nackdelar, människor kan ta skada av exponeringen”, säger Goldman vid New Jersey Medical Schools.

Medan WHO stöder viss desinfektion, säger de att ”sprutning av desinfektionsmedel, även utomhus, kan vara skadligt för människors hälsa”.

Tidigare under pandemin varnade en grupp kinesiska forskare för att överanvändning av klor riskerar att förorena vatten och utsätta ekosystem i närliggande sjöar och floder i fara.

Det finns tecken på liknande oro från Shanghais myndigheter, även om de fortsätter med sina desinfektionsåtgärder.