De 10 dödligaste slagen i världshistorien – med slaget vid Borodino som det allra värsta

De dödligaste slagen i världshistorien har sett sin beskärda del av lidande och död. Toppar listan gör slaget vid Borodino den 7 september 1812. Det var det största och blodigaste fältslaget under Napoleons fälttåg i Ryssland under Napoleonkrigen.

Den franska Grande Armée under kejsar Napoleon I anföll den kejserliga ryska armén under general Michail Kutuzov nära byn Borodino, väster om staden Mozjajsk.


Gott om dödliga slag i världshistorien

dödligaste slagen i världshistorien
Youtube

Fransmännen lyckades erövra ryssarnas positioner på slagfältet, men misslyckades med att förinta den ryska armén. Ungefär en tredjedel av Napoleons soldater dödades eller sårades, och de ryska förlusterna var ungefär lika många.

Ryssarna tvingades till reträtt och vägen till Moskva låg öppen för Napoleon.

De ryska styrkorna som var närvarande vid slaget bestod av 180 infanteribataljoner, 164 kavalleriskvadroner, 20 kosackregementen och 55 artilleribatterier (637 artilleripjäser).


Totalt satte ryssarna in 155 200 soldater. Det fanns dessutom 10 000 kosacker samt 33 000 ryska milismän i området, men som inte deltog i striden.

Efter slaget delades milisenheterna upp för att ge förstärkningar till de uttröttade infanteribataljonerna. Av de 637 ryska artilleripjäserna var 300 i reserv och många av dessa fick inte delta i striden.

Slaget vid Borodino

slaget vid Borodino
Louis-François, Baron Lejeune/Public Domain

Enligt militärhistorikern Alexander Mikaberidze var den franska armén under slaget i bästa skick med god marginal.

Genom arvet från den franska kungen och dess sammanslagning med formationerna från den franska revolutionen och Napoleons reformer hade den förvandlats till Europas bästa armé sedan 1805, skriver Wikipedia.

Varje armékår inom den franska armén var i själva verket sin egen miniarmé som deltog i strider oberoende av övriga armékårer.

De franska styrkorna bestod av 214 infanteribataljoner, 317 kavalleriskvadroner och 587 artilleripjäser, sammanlagt 128 000 soldater. Men det franska imperialgardet, som bestod av 30 infanteribataljoner, 27 kavalleriskvadroner och 109 artilleripjäser (sammanlagt 18 500 soldater), fick aldrig delta i slaget.

De 10 dödligaste slagen i världshistorien