dolt bibelkapitel
Image from Pixabay

Bibliska superfyndet – hittar evigt förlorat ”dolt bibelkapitel” under flera lager text ….

Forskarnas superupptäckt, nästan 1 500 år efter Bibelns ursprungliga tillkomst har man hittat ett sedan länge förlorat ”dolt bibelkapitel”.

Enligt studien som publicerades i ”New Testament Studies”, är den förlorade delen en av de äldsta översättningarna av evangelierna.

Enligt Grigory Kessel vid Österrikiska vetenskapsakademin, användes ultraviolett fotografering för att hitta stycket som låg begravt under tre lager text.

”Fram tills helt nyligen fanns det bara två kända manuskript i hela världen som innehöll den gamla syriska översättningen,” sa Dr Kessel.

Var en tolkning av Matteus, 12 Kapitlet

Hittar ett dolt bibelkapitel
Image by Thomas from Pixabay

En av dessa finns på British Library i London och den andra hittades i St Catherine’s Monastery vid Mount Sinai, rapporterar Independent.

Den nyupptäckta texten är en tolkning av Matteus, 12 Kapitlet som ursprungligen översattes i de gamla syriska översättningarna för cirka 1 500 år sedan.

”Fyndet ger oss en unik inkörsport till den tidigaste fasen i historien om den textuella översättningen av evangelierna”.

De sa att fragmentet hittills är den enda kända kvarlevan av det fjärde manuskriptet som vittnar om den gamla syriska versionen.

Hittar ett dolt bibelkapitel

dolt bibelkapitel
Image from Pixabay

Dessutom ger texten nya perspektiv på hur översättningar av samma text kan skilja sig åt.

”När det gäller dateringen så råder det inte några tvivel om att den tillkom senast på 500-talet”, skrev de i studien.

”Trots ett begränsat antal daterade manuskript från denna tidsperiod skvallrar jämförelser om att det skrevs första halvan av 600-talet”, tillade de.

Sidor återanvändes ofta på grund av brist på papper i området för 1 300 år sedan, främst genom att den tidigare texten togs bort.

Introbild – Image by cgrape from Pixabay