torsdag 21 oktober 2021

Den okända historien om Eleonore Baur – Hitlers kvinnlig SS-general alias ”syster Pia”

Eleonore Baur, även kallad syster Pia, var tysk sjuksköterska och nazist. Hon var den enda kvinnan som deltog i Adolf Hitlers ölkällarkupp i november 1923.

Ölkällarkuppen kallas det kuppförsök som Adolf Hitler och Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet genomförde i i München den 8–9 november 1923.

Baur tjänstgjorde som sjuksköterska under första världskriget och vårdade medlemmar ur Freikorps Oberland i samband med kuvandet av Bayerska rådsrepubliken.

Hon blev en tongivande person i nazistpartiet under dess tidiga år i början av 1920-talet.

Hon blev känd som fanatisk nazist och dekorerades med en rad utmärkelser, däribland Schlesiska örnens orden och Baltiska korset.

Eleonore Baur träffade Hitler på en spårvagn 1919

Eleonore Baur träffade Hitler på en spårvagn i München 1919
Youtube

1919 träffade hon Adolf Hitler på en spårvagn i München och hjälpte till att grunda ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, och blev medlem nr. 11.

Eleonore Baur blev en av de mest framträdande nazistfigurerna i München våren 1920 och höll tal och organiserade nazistbaserade välgörenhetsevenemang.

Hon var den enda kvinnan som deltog i Hitlers ölkällarkupp den 9 november 1923, och belönades senare med Blodsorden, partiets högsta dekoration.

Under nazisternas framväxt och efter deras maktövertagande 1933 förblev Baur nära det nazistiska ledarskapet och följde med Hitler på picknickresor.

Heinrich Himmler utsåg henne som välfärdssyster till Waffen-SS och hon nådde en generalsgrad inom SS.

År 1934 grundade hon National Socialist Order of Sisters (Schwesternschaft) och blev dess hedersordförande 1937.

Hon utnämndes under nazistregimen som den ideala nazistkvinnan och hennes roll i det framväxande nazistpartiet var välkänd.

Syster Pia var den enda kvinnan som tilläts i Dachau

Syster Pia

Baur, känd som fanatisk nazist som hatade judar och polacker fick ett antal utmärkelser, inklusive Schlesiska örnens orden, silvermedaljen för tapperhet, den ovan nämnda Blodsorden samt Baltiska korset.

Hon var den enda kvinnan som tilläts gå in i koncentrationslägret Dachau, där hon fick rykte om sig att hon ”tog allt som inte var fastspikat.”

Baur greps för krigsförbrytelser i maj 1945 men släpptes kort därefter på grund av otillräckliga bevis.

Hon åtalades sedan i en specialdomstol i München i september 1949, där hon dömdes till tio års arbetsläger och hennes personliga egendom konfiskerades.

Baur släpptes från lägret 1950 av hälsoskäl och ansökte framgångsrikt om pension och 1955 flyttade hon till Oberhaching, där hon dog 95 år gammal 1981.

Baur gav aldrig avkall på nationalsocialismen och sade en gång: ”Det finns bara en Fredrik den store, det finns bara en Adolf Hitler och det finns bara en Syster Pia.

Den något okända historien om Eleonore Baur

Nya artiklar