Europas kamp mot pandemin
Image by StockSnap from Pixabay

Europas kamp mot pandemin är på väg att bli en väldigt farlig resa……

Europas kamp mot pandemin fortgår och med nya varianten Omikron och stigande smittokurvor så undrar många var det ska sluta.

”Trots månader av vädjanden, intensiva mediekampanjer, annonser, så har vi inte lyckats övertyga tillräckligt många att ta sprutan.”

Så sade Österrikes tidigare förbundskansler Alexander Schallenberg, vid tillkännagivandet av det första rikstäckande vaccinationsmandatet i Europa.

Europas kamp mot pandemin blir allt svårare

Europas kamp mot pandemin
Image by StockSnap from Pixabay

Vissa länder har valt att göra vacciner obligatoriska för vissa yrkesgrupper och inför restriktioner som mer specifikt riktar in sig på ovaccinerade.

Så Europa utkämpar ett krig på två fronter, dels med kraftigt stigande smittotal – samt en djup ovilja bland populister att vaccinera sig.

Ungefär en av tre européer är fortfarande ovaccinerad, och europeiska regeringar motarbetas nu med ett direkt motstånd.

Jag fattar inte, dessa populister som alltid föraktar etablissemanget, det är PK-maffia hit och dit, allt är en komplott, man blir de facto jävligt trött på dem.

Titta bara på hur populisterna Trump och Jair Bolsonaro med flera skött pandemin, har det varit något att eftersträva?

Men samtidigt som Europas regeringar ställer allt tuffare krav så resulterar det ofta i en backlash, för då ökar också ”frihetsivrarnas” vrede.

Den avgörande frågan handlar om förtroende

Bara 19 % av européerna anser att den egna regeringen är en pålitlig källa till korrekt information om Covid-19-vacciner, enligt European Barometer.

Redan före pandemin var vaccinationstveksamheten i Europa starkt korrelerad till en populistisk misstro mot mainstreampartier och regeringar.

Denna koppling har visat sig stämma väldigt väl, och snarare förstärkts under pandemin.

En studie som publicerades i European Journal of Public Health 2019 skrev följande:

”Det finns ett påtagligt samband” mellan de som röstade på populistiska partier och vaccinskeptiker.

Nu med pandemin så sattes detta på prov, den försåg Europa med ett skarpt realtidstest av denna korrelation.

Europas kamp mot pandemin får allt våldsammare uttryck

Europas kamp mot pandemin
Image by fernando zhiminaicela from Pixabay

Nu då de flesta länder gjort allt för att öka vaccinviljan, visar kartan att de som förblir ovaccinerade återfinns där misstro råder mot etablissemanget.

De som litar på landets institutioner behöver inte övertygas, de tar sprutan och följer råden, men de som misstror institutionerna, de struntar blankt i råden.

Östeuropa har lägst vaccinationsgrad med Bulgarien i botten, bara 26,6 % av befolkningen är vaccinerade, enligt statliga uppgifter.

Det låga talet kan delvis förklaras av logistiska problem med att nå avlägsna och äldre på landsbygden.

Men i många av länderna med lägst vaccinationsgrad är populistiska partier antingen vid makten, eller har gjort starka val.

Västerut finns också en lägre vaccinationsgrad i länder med populistiska eller extremistiska rörelser, som i Tyskland, Österrike och norra Italien.

I en artikel i tidskriften Psychological Medicine säger forskarna Michele Roccato och Silvia Russo följande:

”Vår studie visar att ”människor med en populistisk inriktning” tenderar att oftare dissa vaccinet”.

Hittat en ny gemensam fiende

Sophie Tissier, som organiserar protesterna i Frankrike, säger att de skapat en ny radikal politisk kraft, helt bortom partipolitiska linjer.

Paris
Image by Walkerssk from Pixabay

Hon säger att de vill ”skapa en medborgaropposition bortom allt valhänseende och agera vakthund bortom politikens makt för att kunna hävda:

”Titta här, ni skyddar inte längre våra rättigheter, ni skyddar inte längre våra lagstadgade friheter.”

I augusti demonstrerade 230 000 människor i Frankrike sedan landet tillkännagett införandet av vaccinationspass.

”Det satte verkligen bollen i rullning, då insåg många att livet som det tidigare var, nu närmade sig sitt slut,” sa hon.

”Människor skulle inte längre vara fria eller kunna gå ut som de gjort tidigare.”

Även i andra delar av Europa väcker dessa grupper uppenbarligen ett kraftigt motstånd mot vaccineringar

Österrike har skakats av våldsamma protester som iscensatts av det högerextrema frihetspartiet, de kräver minsann sin frihet….

När Schallenberg tillkännagav sin avgång anklagade han Frihetspartiet för att orsakat landets låga vaccinationsgrad och utbredda vaccinskepsis.

Österrike skakas av våldsamma protester

Österrike
Image by Reinhard Thrainer from Pixabay

”Vi har för många politiska krafter som kämpar med näbbar och klor mot vaccination. Det är högst oansvarigt,” sa Schallenberg och tillade:

”Sporrade av dessa radikala motståndare till vacciner och av falska nyheter, så blir tyvärr alltför många ovaccinerade.

Konsekvensen är överfulla intensivvårdsavdelningar och ett enormt mänskligt lidande.”

Även i andra europeiska länder har populistiska partier anammat detta kraftiga motstånd.

Enligt franske statsvetaren Jean-Yves Camus handlar det inte längre om extremvänster och extremhöger, utan ”om mainstream och periferin.”

”Det handlar i mycket högre grad om det extrema nu,” sade Camus.

”De mest extrema grupperna hävdar att: Det här viruset är falskt, det finns ingen pandemi och ni blir lurade av staten”.

”Det är en världsomspännande konspiration iscensatt av era nationella regeringar”.

”De använder pandemin för att kränka individuella rättigheter och vaccinationsbevis för att få dina personuppgifter,’ och så vidare.”

Deras nya gemensamma fiende har blivit restriktioner och vaccinen som de påstår hotar deras frihet, tidigare var invandringen huvudfienden.

”Oron är att antivaxxare kan komma att inneha ännu mer extrema positioner”, säger Russo, vid universitetet i Turin. ”Det är en farlig risk.

Stora protester i tyska staden Magdeburg

Men vi bör också ha i åtanke att obligatoriska vacciner medför kontroller, vilket ytterligare kan undergräva det institutionella förtroendet.”

Med andra ord, tvångsvaccinering kanske driver människor till vaccinationscentra, men det kommer även bekräfta och underblåsa populisters redan djupa misstro mot ”systemet”.

Kampen mot pandemin kommer kanske en dag ta slut, men kampen mot populismen i Europa, den har bara börjat……..

Introbild – Image by StockSnap from Pixabay