Nu ska vi kika på fakta om Panamakanalen. Redan 1881 började fransmännen med bygget av Panamakanalen, som sträcker sig mellan Stilla havet och Atlanten.

Men de misslyckades och tvingades avbryta arbetet när företaget gick i konkurs, och antal dödsfall relaterade till bygget var hårresande.

Utgrävning för Panamakanalen

Panamakanalen 1913
Panamakanalen 1913

Först 1914 blev kanalen färdig efter att amerikanerna tagit över arbetet.

Ett gigantiskt och extremt viktigt byggprojekt

Tanken på en länk mellan Atlanten och Stilla havet kan spåras ända tillbaka till 1500-talet, då Hernán Cortés föreslog att en kanal skulle byggas.

USA hade naturligtvis intressen av att förkorta sjövägen mellan landets öst- och västkust. Det fanns både ekonomiska och militära skäl för USA att bygga en kanal som förband Atlanten med Stilla havet.

De gigantiska slussarna 1913

Slussarna - 1913 - Panamakanalen
Slussarna – 1913

Arbetet med att bygga Panamakanalen påbörjades som sagt i fransk regi, redan 1881. Den som ledde arbetet var Ferdinand de Lesseps, mannen bakom Suezkanalen.

Men hans bolag gick i konkurs och misslyckandet var ett faktum. Man hade svårt med tekniken och klimatet ställde till med stora problem.

Dessutom kantades kanalprojektet av dödsfall. De flesta arbetare dog i gula febern och malaria. Det uppskattas att drygt 27 500 arbetare dog under konstruktionen av kanalen.

Panamakanalen är extremt viktig för USA

USA som ville ha en kanal av militära och ekonomiska skäl stödde en revolution i Colombia, vilket resulterade i att Panama blev självständigt från Colombia 1903.

Panamakanalen den 12:e mars 1912

Panamakanalen den 12:e mars 1912
Panamakanalen den 12:e mars 1912

Panama och USA slöt 1903 ett avtal, som innebar att USA skulle bygga och förvalta Panamakanalen inklusive en åtta kilometer bred landremsa på var sida om kanalen, den så kallade Panamakanalzonen.

Kanalen byggdes sedan av ingenjörstrupper från USA:s armé mellan 1904 och 1914.

År 1977 fattades beslutet att Panamakanalen i sin helhet skulle överföras från USA:s kontroll till Panama den 31 december 1999, vilket också skedde

Gigantiska problem med kanalbygget

Trots att arbetet nu drevs av amerikanerna så fortsatte dödsfallen bland arbetarna att stiga.

Det var läkaren Carlos Finlay som upptäckte att det var moskiterna som låg bakom smittspridningen av gula febern och malarian.

Efter en intensiv bekämpning mot de dödsbringande moskiterna fick man ner dödstalen.

Myggor spred sjukdomar

Mygga

I kanalens intensivaste skede var drygt 43 000 personer sysselsatta med arbetet. Trots stora problem och utmaningar arbetade sig USA genom Panamanäset. Massiva jordskred blockerade ibland arbetet i veckor.

Men för att inte hamna i samma sits som européerna föregicks projektet av noggrann planering och analys av risker och svårigheter.

Man beslöt att bygga slussar istället för att gräva en kanal i havsnivå. Därmed slapp man undan en hel del av de vanskliga och omfattande sprängningarna genom de massiva bergen vid Stilla havet.

De tekniska utmaningarna var enorma

Fascinerande fakta om Panamakanalen

De tekniska utmaningarna var enorma. Sex gigantiska slussportar byggdes. Hälften installerades mot Atlantkusten och de övriga tre vid Stilla havet. Man tvingades importera varenda skruv och mutter till bygget.

Den största slussen är Miraflores-slussen. Slussarna här är 33,53 meter breda och med en effektiv längd på 304,8 meter.

Slussarna och kanalen skulle sedan sammanlänkas med en konstgjord sjö, Gatunsjön, som skapades med hjälp av vatten från floden Chagres.

Trots den enorma bedrift att bygga kanalen och dess stora betydelse för världshandeln, uteblev den folkfest man hade hoppats på vid invigningen.

Omkring 14 000 fartyg passerar kanalen varje år

Panamakanalen

Första fartyg att passera blev en gammal fransk kranbåt, Alexandre La Valley, som i januari 1914 tog sig de åtta milen från Atlanten och ut i Stilla havet.

En hårt trafikerad farled

Dess högsta vattennivå är 26 meter över havet. Höjdskillnaderna övervinns genom tre slussystem. Kanalens kortaste bottenbredd är 152,5 meter och dess minsta bottendjup är 13,5 meter.

Vanligen tar det 15 timmar för ett fartyg att segla genom kanalen. Omkring 14 000 fartyg passerar kanalen varje år.

Avgiften för mindre fartyg beräknas efter deras längd

2012 var avgiften, räknat i dollar:

FartygslängdAvgift
Upp till 15,24 meter (50 fot)800
Mer än 15,24 meter (50 fot) upp till 24,38 meter (80 fot)1300
Mer än 24,38 meter (80 fot) upp till 30,48 meter (100 fot)2000
Mer än 30,48 meter (100 fot)3200

Den högsta avgiften för kanalpassage hittills debiterades den 25 september 2003 för kryssningsfartyget Coral Princess, som fick betala hela 226 194 dollar för passagen.

Megabyggen – Panamakanalen

Den lägsta uttagna avgiften någonsin är 36 cent, detta för den amerikanske äventyraren Richard Halliburton som simmade genom kanalen 1928.

Källa: WikipediaSo-rummet Popularhistoria

You may also like

More in Blandat