flygets guldålder
Youtube

En frejdig inblick i flygets guldålder – då det var mer än en flygresa…

1950- och 60-talet betraktas ofta som flygets guldålder, det var då bolagen erbjöd lyxiga sittplatser, eleganta måltider, och resandet omgärdades av elegans och flärd.

Men även om det var betydligt rymligare än i dagens moderna sardinburkar, fanns där också sin beskärda del av elände, saker som inte alltid framkommer i de romantiska svartvita bilder som lämnats till eftervärlden.

Annat än dagens plastinpackade krubb

flygets guldålder
Youtube

Så hur var det egentligen att flyga under denna era? Låt oss genomföra en resa under flygets guldålder och ta del av alla fördelar kontra nackdelar som passagerarna fick uppleva när de flög förr i tiden.

Man får ju lätt en nostalgisk känsla, men om man beaktar alla ”nackdelar”, så hamnar man i slutsatsen att dagens sardinburkar nog ändå är att föredra.

Flygets guldålder – var det så flärdfullt som det framställs?

Så det var ändå inte så himla guldskimrande trots allt, för det första tog det ju evigheter och resan var extremt bullrande, men sådant framkommer ju inte på alla de klassiska bilderna från deras exotiska resor under flygets guldålder.

Men visst är hela denna era omgiven av en extremt flärd och elegans, det var ett färdmedel för de välbärgade.