Detta är orsaken till att folk i Ryssland inte ler så ofta – här är 10 ”tysta” koder

Nu till varför folk i Ryssland inte ler så ofta. I den ryska mentaliteten finns det en huvudregel kring när man ler, det ska vara en genuin återspegling av ett gott humör och ett bra förhållande.

Under flera århundraden var det dagliga livet i Ryssland en kamp för att överleva, den gemene mannens liv var torftigt och ansträngande, något som gav ett bistert ansiktsuttryck.

Utifrån detta faktum så återspeglar ett leende ett undantag från regeln, det kan handla om välbefinnande, välstånd eller ett gott humör, skriver RBTH.

Varför folk i Ryssland inte ler

Varför folk i Ryssland inte ler
Image by MariaShvedova from Pixabay

Uppriktighet och öppenhet är kännetecken för den ryska kulturen, varför ryska leenden är sällsynta och uttrycks endast i sammanhang där de är lämpliga och uttrycker en genuin känsla av lycka.

Här är några beskrivningar av typiska ryska leenden – samt ett gäng icke-leenden.

1 Det lilla leendet

Oftast ler ryssar bara med läpparna. Att exponera de övre och nedre tänderna anses vara vulgärt eftersom det liknar antingen ett djur med blottade tänder eller en häst.

2 ”tjänarens leende”

I rysk kommunikation betraktas ett leende inte något artigt. Ryssarna betraktar ett artigt leende som ett ”tjänares leende.”

Det anses vara ett tecken på falskhet, hemligheter och stark ovilja att visa sina verkliga känslor.

3 Icke-leendet

I rysk kommunikation är det inte acceptabelt att le mot främlingar. Ryssar ler främst till människor de redan känner. Det är därför som säljare inte ler mot kunderna.

4 Det lyhörda leendet

Ryssarna besvarar inte automatiskt ett leende med ett leende. Men om en bekant besvarar ett leende med ett leende så är detta en inbjudan att komma över och samtala.

5 Leendet som en symbol för tillgivenhet

Ett ryskt leende visar för mottagaren att den leende personen har personlig tillgivenhet mot honom eller henne. Ett leende riktat mot en främling kan framkalla reaktionen: ”Känner vi varandra?”

Ryska dockor
Image by Katya36 from Pixabay

6 Tjänstefolks icke-leende

Bland ryssarna är det inte acceptabelt att le medan man utför sitt jobb eller utför någon viktig verksamhet.

Tulltjänstemän ler inte eftersom de är upptagna med sitt arbete. Detsamma gäller för säljare och servitörer, de ler inte heller.

Det är inte acceptabelt att barn ler i klassen. En av de vanligaste kommentarerna ryska lärare uttalar är: ”Varför ler du? Skriv.”

7 Det äkta leendet

I det ryska kollektiva medvetandet finns det en huvudregel: leendet måste vara en genuin återspegling av ett gott humör och ett gott förhållande.

För att få rätten att le måste man verkligen gilla personen i fråga eller vara på ett mycket gott humör just då.

8 Leendet utan anledning

Om en rysk person ler, bör det finnas ett gott skäl till det – och detta skäl bör vara känd för alla som sannolikt kommer att se leendet.

Om orsaken bakom leendet är okänt kan ryssar börja oroa sig för orsaken bakom det.

9 Ett lämpligt leende

Personer i gruppen måste betrakta leendet som lämpligt för sammanhanget. Det är inte acceptabelt att le i en svår situation, eller om någon är sjuk eller har personliga problem etc.

10 Skratt som ett leende

Bland ryssarna går en tunn linje mellan leendet och skrattet, i praktiken är dessa ofta desamma och likställs med varandra.

Ryssar säger ofta till människor som ler: ”Vad är det som är så roligt?”

Introbild – Image by Dzhon Kopiski from Pixabay

Mer läsning till dig

Senaste inläggen