Forskare skapar supervirus
Image from Pixabay

Forskare som skapar ”supervirus” – kan bli domedagen varnar experter….

Forskare skapar supervirus som kan få ”irreversibla konsekvenser” för livet på vår planet, varnar nu experter.

Man funderar ju fortfarande på var coronaviruset kom från, var det en labbläcka i Wuhan och var det ett ”framställt” virus?

I en ny artikel skriven av toppakademiker vid King’s College i London varnar man nu för denna ”riskfyllda virologi.

Forskare laborerar med ”superinfektiösa” virus för att få dem att spridas mellan olika värdar, i hopp om att utveckla vacciner.

”De skapar extremt smittsamma supervirus som är ”självspridande” så de kan släppas ut i miljön eller exponeras för en befolkning”.

”Tanken är att viruset snabbt ska släppas och sprida sig för att skydda en befolkning, ett sorts snabbvaccin för människor och grödor”.

Forskare skapar supervirus i labb

Forskare skapar supervirus
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Men experter varnar nu för att detta tillvägagångssätt går emot den gängse uppfattningen att sådana virus är för instabila för att vara säkra.

Dr Filippa Lentzos, vid ”Department of War Studies and the Department of Global Health & Social Medicine”, har kallat det för ”riskvirologi”.

Hon sa: ”Att utveckla självspridande virus tänkt för att släppas i det fria är ytterligare ett exempel på riskfylld virologiforskning”.

”Att t.ex göra farliga patogener ännu farligare i ett labb och kalla det för pandemiberedskap är oklokt”.

”Det är inte alls säkert att de ”förväntade fördelarna” överväger de betydande riskerna,” säger hon.

Författarna efterlyser nu en större reglering och djupare diskussion om riskerna och fördelarna med dessa virus.

”Riskvirologi” hävdar vissa forskare

Forskare skapar supervirus
Forskare skapar supervirus. Image from Pixabay

De sa: ”Endast en samlad, global reglering kan ta itu med utmaningarna med självspridande virus som har potential att radikalt förändra vår planet.”

Det är inte första gången forskare har tittat på konceptet med självspridande virus, skriver sun.

På 1980-talet i Australien tittade forskare på att använda självspridande virus för att bl.a sterilisera skadedjur.

Och på 1990-talet i Spanien ansågs ett liknande tillvägagångssätt kunna skydda inhemska vilda kaniner.

Båda dessa övergavs dock då varningar om dess potentiella konsekvenser var för allvarliga för att ignorera.

Vill vi verkligen att forskare ska skapa supervirus?

Forskare skapar supervirus
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Under 2016 fick idén med självspridande virus en renässans, och många institutioner hakade på tåget.

För närvarande finansierar EU och två stora institutioner i USA förslag om att sätta in sådana virus för immuniseringar av vilda djur.

Faktiskt så blir man mörkrädd, människan bör inte ”leka Gud” eller ”leka med elden”.

De må ha de godaste intentioner, men tänk om man förbisett något, då står vi där med en irreversibel utveckling…….

Introbild – Image by Michal Jarmoluk from Pixabay