försvara Tjernobyl
Image from Pixabay

Ukrainska soldaters skräck om att försvara Tjernobyl vid en invasion…..

Vissa frågar sig om de verkligen ska försvara Tjernobyl vid en eventuell rysk invasion, är det värt att riskera livet?

Ukrainska soldater med Kalasjnikovs patrullerar genom en spöklik tyst och snöig skog med övergivna hus.

Städer är öde och hela Tjernobyl-zonen i norra Ukraina är fortfarande så radioaktiv att det borde vara den sista platsen någon skulle vilja erövra.

Men medans det mesta kretsar kring Rysslands agerande vid gränsen, så är den kortaste vägen från Ryssland till Ukrainas huvudstad, Kiev, från norr.

Och det stråket råkar passera genom den numera avspärrade zonen runt Tjernobyl.

Det var under ett test den 26 april 1986 som reaktor nr 4 exploderade och gjorde området obeboeligt.

I en av krigets inkonsekvenser gör det Tjernobyl till ett område som Ukraina anser sig behöva försvara.

Man tvingas sätta in militär i den kusliga och fortfarande radioaktiva skogen.

Den kusliga och radioaktiva skogen

försvara Tjernobyl
Image by Javon Thorpe from Pixabay

”Det spelar ingen roll om det är förorenat eller om ingen bor här”, säger överstelöjtnant Yuri Shakhraichuk.

”Det är vårt territorium, vårt land, och vi måste försvara det.”

De ukrainska styrkorna i området skulle inte kunna stå emot en invasion, de är mest där för att upptäcka eventuella varningstecken.

”Vi samlar in information om situationen längs gränsen” och förmedlar den till Ukrainas underrättelsetjänster, sa Shakhraichuk.

För två månader sedan satte regeringen in ytterligare styrkor i området, på grund av ökade spänningar med Ryssland och Vitryssland.

Hur kan det vara såhär?” sade Ivan Kovalchuk, ukrainsk brandman som var med och släckte branden dagarna efter olyckan.

Han riskerade ju sitt liv tillsammans med ryssar och människor från hela forna Sovjetunionen.

Han sa att han var besviken och upprörd över att Ryssland potentiellt skulle kunna hota området militärt.

”Vi avvärjde olyckan tillsammans,” sa Kovalchuk. ”Att de nu gör såhär mot oss får mig bara att tycka synd om människor” i Ukraina, sa han.

Är det ens lönt att försvara Tjernobyl?

försvara Tjernobyl
Image from Pixabay

Vid tidpunkten för olyckan var Ukraina en sovjetrepublik och till en början försökte de sovjetiska myndigheterna mörka katastrofen.

För att undvika alla misstankar fortsatte de några dagar senare med första maj-parader i Ukraina, där skolbarn marscherade genom radioaktivt damm.

Denna känslolösa attityd bidrog till att väcka antisovjetiska stämningar i hela Ryssland, Vitryssland och Ukraina, de mest drabbade republikerna.

Olyckan ses också som en starkt bidragande orsak till Sovjetunionens kollaps fem år senare.

Britter och amerikaner flyr nu Ukraina

Tjernobyl-zonen täcker cirka 2,600 km² och utgör den kortaste vägen från den vitryska gränsen till Kiev.

Även om det inte är den troligaste invasionsvägen från norr, eftersom det är sumpigt och tätt skogbevuxet, har Ukraina inte uteslutit det.

Före i höstas var den långa gränsen mellan Ukraina och Vitryssland nästan obevakad, särskilt i de radioaktiva områdena.

Det förändrades i november mitt under en migrantkris i Vitryssland och en truppuppbyggnad i Ryssland.

Dessa två utvecklingar kombinerade var djupt olycksbådande för Ukraina.

Moskva började samla trupper på ett sätt som antydde planer på ett intrång i Ukraina via Vitryssland.

Kiev fruktade också att Vitryssland skulle skapa en provokation genom att fösa migranter mot den ukrainska gränsen – såsom de gjorde med Polen.

Ukraina svarade med att sätta in ytterligare 7 500 vakter vid den vitryska gränsen, skriver worldnationnews.

Yuri Shakhraichuk ville inte avslöja hur många som specifikt åkt till Tjernobyl.

Men farhågorna för ett intrång från Vitryssland har bara ökat den här veckan.

Ryssland flyttar trupper och utrustning till landet inför de planerade gemensamma övningarna med Vitryssland i februari.

Risken för att ett krig skulle sprida strålningen ytterligare verkar dock vara minimal.

Men ett föremål i zonen är särskilt sårbart: den sarkofag av rostfritt stål över den förstörda reaktorn.

Den färdigställdes 2016 för att förhindra spridning av högradioaktivt damm.

”Vi måste försvara Tjernobyl” säger Yuri Shakhraichuk

"Vi måste försvara Tjernobyl
Ukrainska soldater. Image by Oleg Mityukhin from Pixabay

Staden Tjernobyl är delvis fortfarande bebodd av underhållsarbetare som bor där korta perioder.

De underhåller sarkofagen över den skadade reaktorn, vägar och annan infrastruktur.

”Det är dåligt, det är läskigt,” sa Elena Bofsunovska, kassörska på en livsmedelsbutik, om risken för militära konfrontationer nära den förstörda reaktorn.

”Vi vet inte vad som kommer döda oss först, viruset, strålningen eller kriget,” sa arbetaren Oleksei Prishepa med en axelryckning.

Prishepa sa att han skulle föredra att Ukraina sätter upp försvarslinjerna längre söderut och ger den bestrålade zonen till den som vill ha den.

”Det är en ödemark”, sa han. ”Ingen gröda kommer någonsin att växa här.”

För det mesta löper de patrullerande soldaterna en liten risk för strålning.

Men partiklar med längre livslängd finns kvar, vilket skapar osynliga, dödliga hotspots i skogen.

Vissa så kallade hotspots avger strålningsnivåer tusentals gånger högre än normalt.

”Ge zonen till den som vill ha den” säger Oleksei Prishepa

Tjernobyl
Image by Chris Spencer-Payne from Pixabay

Soldaterna har markerade stigar för att undvika dessa platser, som för länge sedan kartlades av forskare.

Ändå, medan de patrullerar i zonen, måste soldaterna bära på apparater som kontinuerligt mäter strålningen.

Om en soldat råkar snubbla in i ett starkt bestrålat område, tas han ur tjänst för att undvika ytterligare exponering.

Hittills har ingen av de gränsvakter som satts in i zonen i november utsatts för höga doser, enligt Shakhraichuk.

”Det finns mycket farliga platser man bör undvika”, säger Maj Aleksei Vegera, som tjänstgör vid Tjernobylpolisen.

Polismän, som är vana vid att arbeta i området, följer med gränsvakterna på patruller.

”Vi försöker vara extremt försiktiga”, sa han. ”Men vad ska jag säga, jag är van vid det.”

Introbild – Image by FCS from Pixabay