i

Föddes med ett gigantiskt födelsemärke och föräldrarna fick panik – är nu deras ”superhjälte”

Natalie Jackson föddes med ett gigantiskt födelsemärke, hennes föräldrar erkänner att de blev panikslagna när de först såg det.

Läkarna försäkrade dock att barnet var helt friskt, trots att hennes födelsemärke täcker en tredjedel av ansiktet.

Men föräldrarnas kärlek till det nyfödda barnet tog över, och nu betraktar de lilla Natalie som deras egna ”superhjälte”, då födelsemärket delvis för tankarna till en Batman mask.

Natalie med sitt gigantiskt födelsemärke
Montage Newzblab

Trots att föräldrarna är medvetna om att det kan orsaka svårigheter för henne i framtiden, så enades de om att inte ta bort födelsemärket,  att det skulle bli hennes signum, som skulle stärka henne inför framtida prövningar skriver BP.

Natalie med sitt gigantiskt födelsemärke

Natalie

Föräldrarna förvandlade hennes födelsemärke till något positivt

Natalie

Nu är hon deras egna ”superhjälte” – redo för framtiden

Natalie

Föräldrarnas beslut visar att det är insidan som räknas!!!

Natalie