Håller kriget på att vända
OBS: Illustrativ bild: Image from Pixabay

Håller kriget på att vända? Ukraina ”tränger djupare in på ryskt territorium”………..

Håller kriget på att vända, krigströtta och omotiverade ryska soldater är inte direkt receptet på en militär framgång…

Nu hintar Ukrainas regering lite om att de var inblandade i en ny explosion på Krim, rapporterar SUN.

Håller kriget på att vända?

Filmer på en brinnande elektrisk transformatorstation kan tyda på att Ukrainas militär har nya förmågor att slå djupare in på ryskt territorium.

Det är i så fall en utveckling som potentiellt kan förändra krigets dynamik och utveckling.

Ukrainas militär slår djupare in på ryskt territorium

Håller kriget på att vända
OBS: Illustrativ bild: Image from Pixabay

Även en rysk ammunitionsdepå nära platsen exploderade, vilket föranledde en evakuering av 2 000 civila inom en 5 kilometers radie.

Dessutom rapporterade även en rysk tidning att de såg rök stiga upp från en rysk flygbas på Krim.

Introbild – Image by Rozbooy from Pixabay