Havana Syndrome
Image by Gerd Altmann from Pixabay

6 bisarra och kusliga fakta om det creepy och okända ”Havana syndrome”

Det är något spöklikt med ”Havana syndrome”, en hittills okänd faktor eller måhända ett kusligt vapen som gör folk riktigt sjuka.

Läste alldeles nyss på BBC om hur amerikansk personal på ambassaden i Wien drabbats av oförklarliga sjukdomssymptom.

Drygt 20 tjänstemän på ambassaden har rapporterat symtom som liknar Havana Syndrome – en mystisk hjärnsjukdom – sedan president Joe Biden tillträdde i januari.

Sent på kvällen 2016 väcktes en anställd på USA: s ambassad i Havanna av ett högt och genomträngande ljud, personen drabbades av akut illamående och yrsel.

Inom fem år inkom rapporter på liknande symptom hos drygt 100 amerikanska spioner, diplomater och försvarstjänstemän i bland annat Kina och i Vita huset.

Vad vet vi om Havana Syndrome?

Havana Syndrome
Image by Lloyd Cl from Pixabay

USA vet fortfarande inte vem eller vad som ligger bakom händelserna, och om det är en medveten attack.

Men det finns inga bevis på att det skulle handla om ett vapen, och Moskva, Kina och Havanna förnekar kategoriskt all inblandning – om det nu finns några attacker att förneka.

1 Energiattacker kan ligga bakom

Som från en Bondfilm fann ”US National Academies” att den troligaste förklaringen är att de attackeras av en riktad, pulserande radiofrekvensenergi – med andra ord mikrovågsattacker.

Tekniken härrör från kalla kriget när man utvecklade kraftiga strålar för att slå ut fiendens elektronik.

Havana Syndrome
Image by Tatyana Kazakova from Pixabay

Men ingen elektronik stördes ut under attackerna i Havanna 2016-2017, vilket tyder på att effektnivåerna inte var tillräckligt starka eller att det inte handlar om mikrovågsstyrda vapen.

2 Det har tidigare förekommit mikrovågsattacker mot amerikansk ambassadpersonal

Under kalla kriget riktades mikrovågsstrålar mot USA: s ambassadbyggnad i Moskva från minst 1953 till 1976, enligt medicinska studier av ambassadpersonal.

Inledningsvis träffade en stråle den amerikanska ambassaden, från en lägenhetsbyggnad cirka 100 meter västerut.

År 1975 träffades byggnaden av två strålar, en kom från öster och den andra söder, båda ca 100 meter från ambassaden.

Havana Syndrome
Image by Gerd Altmann from Pixabay

USA: s spionage var det mest troliga motivet, med strålar som användes för att sabba eller störa amerikanska sändningar.

En skyddande sköld installerades så småningom och, åtminstone officiellt, hittades inga negativa hälsoeffekter.

3 USA: s ambassad på Kuba är bara en i raden

Vad som började med ett dussintals klagomål i Havanna 2016 steg till 130 rapporter år 2021, inklusive cirka 50 från CIA-personal på avlägsna platser.

Bland annat vakande CIA-agenten Marc Polymeropoulos i ett hotellrum i Moskva med så svår yrsel att han inte kunde stå.

Kuba
Image by SweetMellowChill from Pixabay

Andra CIA-agenter rapporterar liknande attacker i London och Uzbekistan. Även amerikanska soldater i Syrien drabbades av mystiska sjukdomar.

Kanadensisk ambassadpersonal klagade också på hjärnskakningsliknande symtom när de var stationerade i Havanna, där en beskrev sig själva som ”zombies”.

4 En incident i Kina påminner om situationen i Havanna

Catherine Werner blev en natt 2017 brutalt väckt av ett pulserande och surrande ljud i sin lägenhet i Guangzhou, Kina.

Hon led av huvudvärk, illamående, och balansen var borta i flera månader, något hon initialt trodde var kopplat till höga nivåer av luftföroreningar.

Hennes mamma som blev orolig och flög till dotterns undsättning blev också sjuk, till och med Catherines hundar blev sjuka.

Peking
Image by Pexels from Pixabay

Werner flögs tillbaka till USA där hon kusligt nog diagnostiserades med ”organisk hjärnskada”.

Utrikesdepartementet testade cirka 300 andra amerikanska anställda i Kina och skickade hem 15 för ytterligare tester.

Kina förnekade all inblandning i vad USA kallade en ”hälsoattack”. Ingen orsak eller skyldig har kunnat identifierats.

5 Kanadensiska forskare har fokuserat på möjliga kemiska orsaker

Dussintals insjuknade även på den kanadensiska ambassaden i Havanna, vilket fick kanadensiska forskare att koppla ”Havana syndrome” till kemikalier i bekämpningsmedel och nervgaser.

2019 inledde Kuba en massiv kampanj mot myggor för att stoppa Zika-viruset, man besprutade i och runt kontor och diplomatiska bostäder.

Även amerikanska myndigheterna undersökte teorin om kemiska medel, tillsammans med andra möjliga orsaker inklusive smittsam sjukdom, men kom fram till att det inte stämde.

6 Ingen vet vem som står bakom ”attackerna”

Havana Syndrome
Image by pisauikan from Pixabay

USA har inte officiellt pekat ut något land och om syndromet är relaterat till mikrovågsstrålar finns det många misstänkta länder.

USA, Ryssland, Kina och ett dussintals andra länder har aktiva mikrovågsforskningsprogram med hög effekt.

Men än så länge så finns det inga bevis på att något land eller personer har använt hemliga mikrovågsvapen – eller andra vapen – för att rikta in sig på individer.

Det amerikanska utrikesdepartementet sa i februari 2021 att dess pågående utredning var ”av högsta prioritet” för avdelningen.

Med hänvisning till icke namngivna regeringstjänstemän rapporterade The New York Times i mars 2021 att CIA tillsammans med andra myndigheter ska inrätta två externa råd.

Ett råd för att undersöka potentiella orsaker och det andra rådet för att utveckla defensiva motåtgärder för att skydda sin personal.

Så ”Havana Syndrome” kommer kanske att förbli en av de mest märkliga gåtor i spionhistorien, som hämtat ur värsta spionthrillern.

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay