himmelsk morsekod
Image from Pixabay

Mystiska streck i Vintergatan förbluffar forskare – en himmelsk morsekod, eller? ….

Forskare har upptäckt mystiska föremål, mitt i vår vintergata, men ingen vet riktigt vad det är, så kan det röra sig om en himmelsk morsekod?

Den banbrytande upptäckten gjordes av ett team astrofysiker som snubblade över en helt ny ”population av trådar”, enligt studien.

Redan i början av 1980-talet identifierade Farhad Yusef-Zadeh vid Northwestern University kolossala vertikalt hängandes filament nära Sagittarius A.

Sen snabbspolar vi framåt till idag, där just Yusef-Zadeh tillsammans med kollegor snubblade på en helt ny uppsättning av trådar.

Dessa trådar skiljer sig dock från sina vertikala motsvarigheter, de är betydligt kortare och anordnade horisontellt eller radiellt

De liknar ekrar som strålar utåt från det svarta hålet, ungefär som morsekodens prickar och streck.

Olika ursprung

Även om de två uppsättningarna av filament delar vissa likheter, tror Yusef-Zadeh att de troligen kommer från olika källor, rapporterar Guardian.

Han misstänker att ett utbrott av materia från det svarta hålet för cirka 6 miljoner år sedan träffade omgivande stjärnor och gasmoln.

Det skapade strimmor av het plasma som pekar tillbaka mot det svarta hålet. Effekten liknar att blåsa färgklumpar över en duk med en hårtork.

Medans vertikala glödtrådarna finns i hela galaxen så finns bara de horisontella glödtrådarna vid ena sidan av Sagittarius A, med ett mönster som liknar morsekod.

En himmelsk morsekod?

Yusef-Zadeh uttryckte sin förvåning och sa: ”Det var omtumlande att plötsligt hitta en ny uppsättning strukturer som verkar peka i riktning mot det svarta hålet.”

”Vi var tvungna att dubbelkolla våra resultat flera gånger för att slå fast att vi inte lurade oss själva.

Och vi upptäckte att dessa filament inte är slumpmässiga utan verkar vara bundna till utflödet från vårt svarta hål

Genom att studera dem kunde vi lära oss mer om det svarta hålets spinn- och ansamlingsskivans orientering.

Det är tillfredsställande när man finner ordning mitt i ett kaotiskt fält i mitten av vår galax.”

Horisontella streck vs. vertikala streck

himmelsk morsekod
Image from Pixabay

Efter att ha noggrant studerat vertikala filament i decennier så blev Yusef-Zadeh förvånad över att hitta deras horisontella motsvarigheter.

”Vi har alltid tänkt på vertikala filament och deras ursprung”, sa han. ”Jag är van vid att de är vertikala. Jag har aldrig ens tänkt på att det kan finnas andra längs planet.”

Vertikala filament står vinkelrätt mot det galaktiska planet, medan horisontella filament är parallella med planet, men strålar ut mot galaxens centrum.

Medan vertikala filament har magnetiska och relativistiska egenskaper, avger horisontella filament termisk strålning.

Vertikala filament involverar partiklar som närmar sig ljusets hastighet, medan horisontella filament verkar accelerera termiskt material i ett molekylärt moln.

”Vi tror att de måste ha sitt ursprung med något slags utflöde från en aktivitet som hände för några miljoner år sedan,” sa Yusef-Zadeh.

”Vi behöver alltid göra nya observationer och ständigt utmana våra idéer och skärpa vår analys.”

Introbild – Image by Pexels from Pixabay