Vad vi faktiskt kan lära oss av historiens värsta pandemier!

Från alla pandemier genom historien till historiens värsta pandemier och vad vi kan lära oss av dessa.

Som alltid kan man dra slutsatser och lära sig av tidigare händelser, filmen som är rykande färsk, tar upp just denna intressanta och högst relevanta fråga.

Pandemier är sjukdomsepidemier som spridit sig över en stor region, till exempel flera kontinenter, eller över hela världen.

Under historiens gång har det förekommit ett antal pandemier av sjukdomar som smittkoppor och tuberkulos.

En av de mest förödande pandemierna var digerdöden, som dödade uppskattningsvis 100–200 miljoner människor under 1300-talet.

historiens värsta pandemier

Digerdöden nådde av allt att döma västra Sverige år 1350 från Norge, dit den i sin tur hade kommit från England året innan.

Det finns mycket liten samtida dokumentation om digerdöden i Sverige.

Den medeltida skrivformen kallad annaler tillämpades i Sverige sedan 1200-talet, men de åtta svenska annaler som nämner digerdöden är alla skrivna under 1400-talet.

Digerdöden

Digerdöden
Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

Digerdöden var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats.

Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest

Aktuella pandemier inkluderar HIV / AIDS och coronaviruset 2019. Andra anmärkningsvärda pandemier inkluderar influensapandemin från 1918 (spanska sjukan) och influensapandemin 2009 (H1N1).

Vad kan vi lära oss av historiens värsta pandemier?

Introbild – Image by Jasmin Key from Pixabay