Hizbollah
Youtube

Allt om gruppen Hizbollah – men varför regnar det raketer över Israel just nu? ….

De flesta har nog hört talas om namnet Hizbollah, men vilka är de egentligen, och hur mäktiga är de i den konfliktfyllda regionen.

För det är inte bara Israel mot Hamas, utan också en lika stor kamp mellan Israel och Hizbollah, som ger stöd till Hamas.

Libanons militant shiitisk grupp med stöd av Iran, har länge varit en betydande aktör i Mellanöstern.

Mitt i den pågående konflikten mellan Israel och Hamas, riktar Hizbollah in sig på israeliska militära positioner i omtvistade området Shebaa Farms.

Den blå linjen är en demarkationslinje mellan Libanon och Israel som publicerades av FN den 7 juni 2000 med syftet att bestämma ifall Israel hade fullgjort tillbakadragandet från Libanon.

Karta över södra Libanon, med Blå linjen

Hizbollah
Thomas Blomberg CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

Den shiamuslimska gruppen skröt om att attacken påstods vara ”i solidaritet” med det palestinska folket efter en aldrig tidigare skådad attack från Hamas in på israeliskt territorium.

För att förstå Hizbollahs drag på Israel-Hamas krigsschackbräde och dess bredare återverkningar, är det viktigt att först veta om dess ursprung, militära kapacitet och regionala inflytande.

Slår till mot israeliska positioner

Hizbollah och dess uppkomst

Hizbollah eller ”Guds parti”, grundades 1982 av Irans revolutionsgarde.

Och ett översatt utdrag från Hizbollahs ursprungliga program från 1985 lyder:

Vi är sönerna av umman (den muslimska gemenskapen) …

… Vi är en ummah kopplad till muslimerna i hela världen av den fasta doktrins- och religionsförbindelsen islam, vars budskap Gud ville skulle uppfyllas av profeternas sigill, det vill säga Muhammed.

”Vårt beteende dikteras för oss av juridiska principer som fastlagts av ljuset av en övergripande politisk föreställning definierad av den ledande juristen”…

”Vad gäller vår kultur är den baserad på den heliga Koranen, sunna och domsluten från faqihn, som är vår källa till efterlevnad”…

Dess primära mål var att exportera Irans islamiska revolution och bekämpa israeliska styrkor som hade invaderat Libanon under det libanesiska inbördeskriget (1975-1990).

Israels militära operation syftade till att eliminera den palestinska befrielseorganisationens (PLO) närvaro i Libanon, men ledde också till ockupationen av delar av södra Libanon.

Denna ockupation uppmuntrade shiitiska samhällen i söder att ta till vapen, och som såg sig själva stå emot israelisk aggression.

Hizbollah anslöt sig till Teheran och rekryterade sina medlemmar från den libanesiska shiamuslimska gemenskapen.

Efter Israels tillbakadragande 2000 och slutet av inbördeskriget tog gruppen, med stöd från Iran, rollen som Israels huvudfiende i Libanon.

Kom med en kuslig föraning för två månader sedan

Den mest framträdande uppvisningen av dess militära makt var 2006 under ett fem veckor långt krig med Israel.

Denna konflikt utbröt när de gick in i Israel och förde bort två soldater samtidigt som de dödade andra.

Hur är grupperingens militära styrka?

Den shiamuslimska gruppen hävdar att dess raketer kan nå alla delar av Israel, och har fått omfattande militär hjälp från Iran sedan starten.

Under åren har de byggt upp en enorm arsenal av raketer, missiler och andra vapen, och förfogar nu även över precisionsraketer.

Detta stöd tillåter Hizbollah att upprätthålla en avskräckande effekt gentemot Israel.

”Guds parti” satte också in styrkor i Syrien 2012 för att stödja president Bashar al-Assad mot huvudsakligen sunnitiska rebellfraktioner.

2021 hävdade dess ledare, Sayyed Hassan Nasrallah, att Hizbollah hade 100 000 krigare.

Vissa uppskattningar tyder på att Iran tillhandahöll hundratals miljoner dollar årligen till gruppen.

Dess regionala inflytande

Men Hizbollahs inflytande sträcker sig långt utanför Libanon.

Gruppen har djupa band med andra Iran-stödda fraktioner i regionen, inklusive palestinska grupper som Hamas och Islamiska Jihad.

Mitt i det pågående kriget mellan Israel och Hamas hävdade Hizbollah att de hade direktkontakt med den palestinska motståndsledningen.

Hizbollahs talesperson om konflikten

Gruppen har varit med och tränat Iran-stödda grupper i Irak och har även deltagit i stridsoperationer där.

Medan Saudiarabien hävdar att Hizbollah har stött Iran-allierade Houthi-rebeller i Jemen, förnekar gruppen bestämt dessa påståenden.

Hizbollahs fotfäste i Libanon

”Guds parti” har platser i det libanesiska parlamentet och innehar viktiga ministerposter.

Med detta politiska engagemang har de sålunda ett betydande inflytande i landet.

Libanesiska fraktioner som är motståndare till Hizbollah hävdar dock att gruppen underminerat staten och ensidigt lett in Libanon i konflikter.

När den libanesiska regeringen lovade att vidta åtgärder mot Hizbollahs militära kommunikationsnät utbröt en maktkamp 2008.

Hizbollah har anklagats för att ha deltagit i eller orkestrerat olika attacker mot västerländska mål.

Det inkluderar 1983 års bombningar av amerikanska ambassaden och marin-baracker i Beirut, Libanon, som dödade hundratals amerikaner.

En annan är kapningen av TWA Flight 847 1985, vilket ledde till mordet på en dykare från den amerikanska flottan.

Hizbollah betyder ”Guds parti”

Hizbollah
Youtube

Bombdåden 1992 och 1994 i Argentina som riktades mot den israeliska ambassaden och ett judiskt center är andra sådana terrordåd.

Västländer, inklusive USA, klassar Hizbollah som en terroristorganisation, och det gör även Saudiarabien.

Europeiska unionen klassificerar dock bara Hizbollahs militära gren som en terroristgrupp, medan dess politiska gren förblir olistad.

Landområdena i Israel och Gaza har haft en obeveklig ström av våld som färgat deras jord röd med blod.

Den israeliska regeringen sa att den är i krig mot den palestinska militanta gruppen Hamas, som kontrollerar Gaza.

Israel betraktar dessa grupper som ett reellt hot mot sin existens och säkerhet.

Hizbollah, å andra sidan, har positionerat sig som en stark anhängare av palestinskt motstånd mot den israeliska ”ockupationen”.

Varför just nu?

På morgonen den 7 oktober inledde Hamas en av de största överrasknings-attackerna mot Israel, där de avfyrade en störtflod av raketer från Gazaremsan, samtidigt som beväpnade män bröt igenom säkerhetsbarriärerna.

Attacken inleddes mot Israel under den judiska högtiden Simchat Torah.

Datumet som valdes för en av de blodigaste attackerna var dock bara en dag efter att Yom Kippur-kriget inleddes, som startade för 50 år sedan den 6 oktober.

Målet då var att återerövra det territorium som Israel tog under en kort konflikt 1967.

Exakt 50 år senare regnade mer än 5 000 raketer ner över Israel samtidigt som Hamas tillkännagav inledandet av ”Operation Al-Aqsa Flood”.

Operationen vädjar till ”motståndsmän på Västbanken” såväl som i ”arabiska och islamiska nationer”. ” att ansluta till kriget mot Israel, som de anklagar för att ”olagligt ockupera” palestinsk mark.