hjärnätande amöba
Youtube

Sydkorea bekräftar första dödsfallet i PAM – så vad tusan är ”hjärnätande amöba” …

Bara namnet ”hjärnätande amöba” får en att liksom huka, det låter vedervärdigt och orsakas av en parasit, men lägger artikeln i kategorin virus.

Det var på måndagen som Sydkorea rapporterade sitt första dödsfall till följd av infektion orsakad av Naegleria fowleri.

En man i 50-årsåldern dog 10 dagar efter att de första symptomen på den sällsynta men dödliga infektionen uppstod.

Man misstänker att mannen smittats under en resa till Thailand, enligt The Korea Times.

Mannen tillbringade totalt fyra månader där innan han återvände till Korea för två veckor sedan, den 10 december.

Han började uppvisa symtom på hjärnhinneinflammation, såsom huvudvärk, feber, kräkningar, sluddrigt tal och stel i nacken.

Naegleria fowleri – en ”hjärnätande amöba”

hjärnätande amöba
Youtube

Mannen uppsökte då ett akutsjukhus och blev inlagd – men dagen efter så avled han den 21 december, skriver NDTV.

Detta är den första kända infektionen i Sydkorea, även om KDCA ännu inte identifierat den exakta metoden för överföring.

Men de framhåller att de två huvudsakliga infektionskällorna ”är simning i förorenat vatten” och ”nässköljning med infekterat vatten”.

Enligt CDC, den nationella folkhälsomyndigheten i USA, är Naegleria fowleri en amöba som lever i jord och varmt sötvatten.

Denna encelliga levande organism har påvisats i samtliga världsdelar och dess utbredning är sålunda global.

Amöban lever i varmt sötvatten

hjärnätande amöba
Youtube

Den associeras i första hand till livshotande hjärn-/hjärnhinneinflammation och där en patient smittats i anslutning till vatten.

Endast cirka tre personer i USA blir smittade varje år, men är vanligtvis dödliga då mortaliteten är nära hundra procent.

Totalt finns cirka 300 rapporterade fall i hela värden, drygt hundra av dessa har rapporterats från USA.

FHM har inte kännedom om N. fowleri har påvisats i Sverige, kallt vatten favoriserar dock inte amöban.

Det enda fallet som FHM känner till som diagnostiserats i Skandinavien de senaste åren är en norsk kvinna som dog 2015.

Hon blev sannolikt smittad i samband med nässköljning med kranvatten i Thailand.

Den första rapporten som identifierade denna infektion publicerades 1965 i Australien.

Kusliga ”Naegleria fowleri”