högsta IQ
OBS: Illustrativ bild: Image from Pixabay

Vilket är det högsta IQ som någonsin registrerats – möt rekordhållaren…

Nu till ämnet högsta IQ, det finns egentligen två svar, ett officiellt, och ett inofficiellt rekord, vi börjar med det inofficiella.

Amerikanen William James Sidis är kanske den smartaste människan som levt i historien.

Trots flera försök att uppskatta hans IQ har den aldrig fastställts, men beräknas ligga någonstans mellan 250 och 300.

För att sätta det i perspektiv så hamnar de flesta mellan 85 och 115 poäng, dvs den stora majoriteten av befolkningen.

Hamnar man över 130 så indikerar det på exceptionell intelligens, och högre än 160, då snackar vi geni, (åtminstone när det gäller intelligenstester).

Men nu till personen som faktiskt innehar rekordet, det är geniet ”Marilyn vos Savant” som är i en klass för sig.

Enligt Guinness rekordbok ligger hennes häpnadsväckande IQ på 228, den högsta siffran som någonsin registrerats.

Hon föddes 1946 i St. Louis, Missouri, och redan som ung visade hon upp sina färdigheter.

Hennes avancerade kognitiva förmågor var uppenbara, och ett IQ-test visade att hon redan vid 10-års ålder uppnått vuxna intelligensnivåer.

Hon bestämde sig för att göra ett IQ-test inför ”Guinness World Records Committee” på 1980-talet.

Med hjälp av två test – Stanford-Binet-testet och Megatestet – fick hon ett IQ som överträffade både Albert Einsteins och Stephen Hawkings.

Från 1986 till 1989 listade Guinness henne som den person på jorden med högst IQ, rapporterar MF.

Redan som liten utmärkte hon sig

högsta IQ
OBS: Illustrativ bild: Image from Pixabay

Huruvida hon fortfarande innehar titeln är svårt att säga, då rekordboken 1990 slutade med just det rekordet.

De ansåg att IQ-tester var för alltför opålitliga för att kunna kora en rekordhållare.

Det betyder att någon kan ha fått högre poäng än vos Savant under de senaste 32 åren.

Det lustiga är att hon arbetat som krönikör för tidskriften Parade sedan 1986, där hon har en ”Fråga Marilyn”-kolumn.

Läsare uppmanas att komma med kluriga pussel som hon ska besvara i sin kolumn.

Kanske hennes mest kända alster är ”Monty Hall-problemet”, ett spelteoretiskt problem som bygger på sannolikheter.

Marilyn vos Savant med högsta IQ rekommenderar ett dörrbyte

Craig F. Whitaker formulerade problemet i en insändare till Marilyn vos Savants kolumn 1990.

Denna formulering blev berömd då hennes svar orsakade stor kontrovers.

Formuleringen var enligt resonemanget: Antag att du är med i en tv-lek där du får välja mellan tre dörrar.

Bakom en dörr finns en bil, bakom de andra två, getter.

Du väljer dörr 1, och tv-värden, som vet vad som finns bakom alla dörrar, öppnar en annan dörr, säg nummer 3, vilken visar en get.

Han frågar därefter: ”Vill du byta till dörr nummer 2?”. Är det då till din fördel att ändra ditt val?

… och hennes svar blev ett entydigt JA!.

Som ett exempel på hur höga diskussionens vågor gick kan följande exempel ges från synpunkterna som kom in från läsarkretsen:

”You blew it, and you blew it big! Since you seem to have difficulty grasping the basic principle at work here, I’ll explain.

After the host reveals a goat, you now have a one-in-two chance of being correct. Whether you change your selection or not, the odds are the same.

There is enough mathematical illiteracy in this country, and we don’t need the world’s highest IQ propagating more. Shame!”

– Scott Smith, Ph.D. University of Florida

Introbild – Image by Gerd Altmann from Pixabay