Connect with us

Hallå, hur kan vi hjälpa dig?

Blandat

Coronavirus och lockdowns samt den kusliga och hotande andra vågen

hotande andra vågen
Youtube

Den hotande andra vågen är på riktigt, och frågan är om ändå inte Sverige är bättre rustat då vi kört en mjuk lockdown. Vi har förhoppningsvis byggt upp en viss immunitet.

Just nu är många länder under stark press för att åter öppna upp sina ekonomier genom att försiktigt släppa på restriktionerna, detta för att undvika en oåterkallelig ekonomisk skada.

En efter en lättar regeringar över hela världen gradvis upp sina hårda restriktioner som minskade spridningen av coronaviruset – även om infektionsantalet i vissa länder fortsätter att öka.

Den hotande andra vågen

hotande andra vågen

Lättnaderna belyser det pressande behovet av att försiktigt öppna upp ekonomierna och återställa försörjningen, men vägen mot post-coronavirus-normalitet är både svår och lång.

Trots ett icke-universellt tillvägagångssätt över vilken som är den bästa vägen framåt, implementerar de flesta länder som lättar på lockdown ett nytt sätt att leva, format av strikta regler för social distansering.

Men då vi saknar någon erkänd behandlingsmetod och inget vaccin finns tillgängligt, så varnar experter att ett omfattande upphävande av restriktionerna kan leda till en andra – och kanske dödligare våg.

”Just nu kommer det största hotet förmodligen från de lättade restriktionerna,” sade Benjamin Neuman, virolog vid ”Texas A&M University-Texarkana”, till Al Jazeera.

”Det finns inte ett starkt vetenskapligt skäl till varför restriktionerna behöver lättas just nu på vissa platser, men på grund av en allmän opinion kan det tyckas politiskt nödvändigt.”

Om den hotande andra vågen

Faktum är att Världshälsoorganisationen (WHO) upprepade gånger har uppmanat länderna att vara försiktiga med att lätta på sina restriktioner och varnat för att ett alltför tidigt upphävande kan leda till en okontrollerad spridning och en kraftfullare andra våg.

Under de senaste veckorna, när debatterna om exitstrategier intensifierades runt om i världen, har en legion av experter publicerat relevant vägledning, där många studerat det förflutna för att kunna komma med rekommendationer om vägen framåt.

Bland dem fanns forskare vid ”Center for Infectious Disease Research and Policy” (CIDRAP), som beskrev en rad förutsägelser för utvecklingen av COVID-19 inom en snar framtid.

De målar upp tre scenarier

Med hjälp av tidigare influensautbrott som deras viktigaste jämförande modell, liksom data från SARS och MERS, drog forskarna vid ”University of Minnesota” slutsatsen att pandemin troligen kommer att pågå i upp till två år och kommer inte att upphöra förrän 60-70 procent av befolkningen är immun.

Med hänsyn till den höga risken för att ett vaccin inte kommer att finnas tillgängligt i år förutser CIDRAP: s första scenario att den första vågen följs av repetitiva mindre som kommer att vara konsekventa, innan de avtar nästa år.

Dessa vågor kommer att variera geografiskt och dess intensitet beror helt på de restriktioner som periodvis kommer att återinföras.

En annan version, den mest optimistiska, förutsäger en ”långsam spridning” efter den första vågen. Enligt denna prognos kommer världen troligtvis inte att återvända till några större åtgärder som en total nedstängning.

I värsta fall förutses en större andra våg före slutet av 2020, följt av en eller flera mindre vågor nästa år.

Detta är baserat på trender som registrerats under influensapandemin 1918-1919, som dödade uppskattningsvis 50 miljoner människor, samt H1N1-pandemin 2009-2010.

”Oavsett vilket scenario som pandemin följer, måste vi vara beredda på minst 18 till 24 månader av betydande COVID-19-aktivitet, där olika ”hotspots” regelbundet kommet att dyka upp i olika geografiska områden,” sade forskarna i rapporten.

Du kan läsa deras rapport som publicerades den 30 april i PDF format.

WHO betonar att inget är känt över hur pandemin kommer att utvecklas, men WHO förutspår också tre möjliga scenarier: Ett totalt avbrott i överföring mellan människor, återkommande, stora eller små, epidemiska vågor, eller en kontinuerlig smittspridning på låg nivå.

Coronavirus
Photo Illustration by Sarah Rogers / Photos Getty

Tarik Jasarevic, WHO: s talesman, sade till Al Jazeera. ”Baserat på nuvarande data är nog det mest troliga scenariot återkommande epidemiska vågor, blandade med perioder med låg nivåöverföring.”

”Detta stalltips har utvecklats i samband med dessa scenarier och kommer att uppdateras allteftersom kunskapen om dynamiken bakom pandemin ökar.”

Jakten på ett vaccin

Fortfarande är konsensus bland experter att epidemimodeller som förutsäger dödsfall och infektioner är extremt komplexa – och när det gäller COVID-19 förvärras de av att sjukdomen har höga överföringsgrader och den till synes stora andelen smittade personer som är asymptomatiska.

”Matematiska modeller är ett bra sätt att förutsäga resultatet av pandemin, men just nu kämpar modellerarna med att uppskatta antalet positiva fall, med och utan symtom,” sa Neuman.

”Det är ett område där aggressiv testning och kontaktspårning utgör ett viktigt verktyg.”

Framöver verkar de flesta experter säkra på att pandemin inte kommer att försvinna på egen hand och lösningen på problemet är helt beroende av att hitta ett vaccin.

hotande andra vågen
THIBAULT SAVARY/AFP

”Coronaviruset har inte försvunnit trots social distansering och det kommer att fortsätta att spridas tills det finns ett vaccin,” sade experten för infektionssjukdomar Amesh Adalja från ”Johns Hopkins University Center for Health Security” till Al Jazeera.

”Vi kommer att ha en andra och till och med tredje våg om det inte finns något vaccin,” sade han. ”Vi vet att coronavirus i allmänhet sprids mer på hösten och vintern då miljöförhållandena gynnar deras överföring.

Vi måste vara beredda på att när influensasäsongen börjar kommer samtidigt en coronavirussäsong.”

För närvarande utvecklas minst 90 vacciner mot COVID-19 globalt, där flera av dem redan befinner sig i den kliniska prövningsfasen.

Trots att takten varit rekordsnabb, så förväntar sig många experter att det tar minst ett år till 18 månader innan ett tillgängligt vaccin finns ute..

Och även om detta optimistiska scenario skulle gå i uppfyllelse varnar de för att det kan vara minst lika svårt att utveckla tillräckligt med doser som att hitta en framgångsrik kandidat.

Enligt Gregory Poland, expert på infektionssjukdomar och chef för ”Mayo Clinic’s Vaccine Research Group”, är det fortfarande ”mycket svårt att veta” när ett vaccin kommer att bli tillgängligt.

hotande andra vågen

”Det beror verkligen på en avvägning mellan säkerhet och hastighet”, sade han till Al Jazeera. ”Normalt tar ett vaccin ungefär sju till tio år att utveckla och genomgå alla säkerhetstester i USA.

Det snabbaste som någonsin gjorts tog fyra år, ett Ebola-vaccin – men detta vaccin mot COVID-19 ska försöka framställas på några månader…….

Det enda sättet du kan göra det på är att offra en viss nivå av säkerhet eller att göra tester som vi inte gjort tidigare med ett virus som detta.”

Hur går vi vidare

Men utan vare sig ett vaccin eller botemedel inom närtid, så bör inte beslutsfattare slösa tid på att förbereda sig för en andra våg, säger experter på folkhälsa.

Strikt efterlevnad av de hälsoråd som redan finns anses vara av största vikt, liksom att förse sjukhus och sjukvårdspersonal med de verktyg de behöver för att bekämpa sjukdomen när en ny infektionstopp kommer.

Försöker fr fram ett vaccin

”Vi kan vara redo för den andra vågen genom att säkerställa att sjukhuskapaciteten är tillräcklig, att personliga skyddsutrustningar är adekvata, att diagnostiska tester är lätt tillgängliga, samt att hälsoavdelningar har förmågan att göra kontaktspårning,” sade Adalja .

”Slutligen är det mycket viktigt att människor får sin influensavaccination så att vi kan begränsa antalet personer som behöver läggas in på sjukhus för influensa.”

Forskarna vid CIDRAP uppmanade för sin del globala hälsomyndigheter att planera för det värsta scenariot under de kommande två åren, som förutser ingen tillgänglig eller uppnådd flockimmunitet.

De uppmanade också regeringarna att utveckla strategier för hur man kan återinföra förebyggande åtgärder för att hantera utbrott i realtid och för att säkerställa ett tillräckligt skydd för de som är i frontlinjerna inom sjukvården.

”Meddelanden om riskkommunikation från myndigheter bör införa konceptet att denna pandemi inte kommer att vara över snart och att människor måste vara beredda på eventuella periodiska sjukdomstillstånd under de kommande två åren”, säger rapporten.

Kolla även in dessa

Upplyftande

Mitt i New York Citys lockdown beslöt sig några för att starta ett ”distansparty” – så de kan tillbringa tid tillsammans på ett säkert...

Blandat

Virologen Shi Zhengli alias ”Bat Woman”, känd för sitt arbete med coronavirus hos fladdermöss, sade i en intervju på kinesisk statlig tv att virus...

Blandat

Kan COVID-19-pandemin bli slutet för den klassiska buffén? Det vet vi ännu inte, men jag tror att vi kommer att betrakta vissa saker med...

Blandat

I det hårt drabbade Rio de Janeiro ligger döda kroppar kvar på gatorna uppemot 30 timmar innan de förs bort. Valnir da Silva dog...