Hur många soldater har Nato
Youtube

Hur många soldater har Nato i nuläget placerat vid gränsen mot Ryssland….

Hur många soldater har Nato stationerade vid alliansens östra flank, svaret är 40 000, nästan 10 gånger så många som förra året.

Enligt uppgifter från Nato fanns det 4 650 soldater under direkt Nato-befäl i februari 2021, ett år innan Rysslands invasion av Ukraina.

Dessa trupper var stationerade i fyra multinationella stridsgrupper i Estland, Lettland, Litauen och Polen, rapporterar euronews.

När Ryssland började samla trupper längs sin gräns mot Ukraina så var NATO snabba med att stärka sina östliga positioner.

En månad efter Rysslands invasion fanns det 40 000 allierade trupper under direkt Nato-befäl, med varje befintlig stridsgrupp kraftigt förstärkt.

Har skett en kraftig förstärkning

Hur många soldater har Nato
Youtube

Polen gick från 1 010 soldater till 10 500 – medan fyra nya stridsgrupper bildades i Slovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien.

Dessutom har många europeiska länder efterfrågat fler amerikanska trupper på sin mark via bilaterala avtal.

Det har lett till att antal amerikanska soldater i hela Europa nu uppgår till cirka 100 000 – den högsta siffran sedan 2005.

Rysslands aggression har också lett till att europeiska NATO-medlemmar väljer att öka sina försvarsutgifter för att nå målet på 2 % av BNP.

Hur många soldater har Nato nu vid dess östra flank?

NATO planerar också att stärka utplaceringar och kapacitet på marken, till sjöss och i luften, samt påbörjat en ”återställning” av sin strategi.

Mer detaljer om denna ”återställning” kommer att presenteras vid ett planerat toppmöte i juni.

Dessutom har två europeiska länder – Sverige och Finland – nu officiellt begärt att få gå med i försvarsalliansen.

Detta skulle i praktiken medföra att längden på NATO´s gemensamma gräns mot Ryssland fördubblas.