Hur ofta kan man bli smittad av Covid-19
Image from Pexels

Hur ofta kan man smittas av Covid-19? – ”viruset följer inte alls mönstret”…..

Hur ofta kan man smittas av Covid-19, en gång, två, eller kanske rentutav fem gånger, och finns det någon gräns?

Även om det känns som att faran är över, i alla fall här i Sverige, så härjar viruset runt oss och nya mutationer kan uppstå.

Viruset som inte visar några tecken på att försvinna, nya varianter som kringgår kroppens försvar och stora smittovågor två, kanske tre gånger om året.

Detta kan vara framtiden för covid-19, fruktar nu vissa forskare. Det stora problemet är att viruset blivit skickligare på att återinfektera människor.

Redan de som infekterats med den första omikron-varianten smittas nu med de nyare versionerna – BA.2 eller BA2.12.1 i USA, eller BA.4 och BA.5 i Sydafrika.

Nya versioner som återinfekterar

Hur ofta kan man smittas av Covid-19
Photo by Pixabay from Pexels

Dessa kan bli smittade på nytt en tredje eller fjärde igång, även inom detta år, sa forskare i intervjuer.

Och en liten andel kan få symtom som dröjer sig kvar i månader eller år, i det som kallas för långtidscovid.

”Det verkar högst troligt att det kommer bli ett långsiktigt mönster”, säger Dr Juliet Pulliam, epidemiolog vid Stellenbosch University i Sydafrika.

”Viruset kommer att fortsätta utvecklas”, tillade hon. ”Och det kommer förmodligen att finnas åtskilliga som får många, många återinfektioner under hela livet.”

Det är svårt att kvantifiera hur ofta människor återinfekteras, delvis för att många infektioner nu inte rapporteras, citerar The Strait Times.

Dr Pulliam och hennes kollegor har samlat in tillräckligt med data för att slå fast att frekvensen är högre med omikron än med tidigare varianter.

Men så här var det inte tänkt att vara. Tidigare trodde experter att vaccination eller tidigare infektion skulle hindra återinfektioner.

Men varianten omikron grusade dessa förhoppningar och förbluffade många av forskarna.

Till skillnad från tidigare varianter verkar omikron och dess många ättlingar ha utvecklats för att delvis undvika immunitet.

Det gör alla – även de som har vaccinerats flera gånger – sårbara för flera infektioner.

”Om vi ​​hanterar det som vi gör idag, kommer de flesta att bli smittade minst ett par gånger om året”, säger virologen Kristian Andersen.

”Jag skulle bli mycket förvånad om det inte är så det hela kommer att sluta.”

Beter sig inte som man förväntat

Hur ofta kan man smittas av Covid-19
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Men de nya varianterna har inte spelat ut vaccinernas roll, de skyddar fortfarande väldigt bra mot allvarlig sjukdom.

Och en påfyllnadsdos verkar också minska risken för återinfektion – men inte lika mycket.

I början av pandemin tänkte sig många forskare att det kunde likställas med influensa, att det var så viruset skulle agera.

De förutspådde att det, precis som med influensan, kan bli ett stort utbrott varje år, troligen på senhösten.

Sättet att minimera smittspridningen skulle vara att vaccinera människor innan det kommer.

Istället beter sig coronaviruset mer som fyra av sina närbesläktade kusiner, som cirkulerar och orsakar förkylningar året runt.

Medan vi studerade vanliga förkylningsvirus, ”såg vi hur många smittats flera gånger bara under ett år”, säger Dr Jeffrey Shaman, epidemiolog i New York.

Om återinfektion visar sig vara normen kommer coronaviruset ”att inte bara denna vinter” orsaka sjuklighet och död, år efter år.

Återinfektioner i Sydafrika, liksom i USA, kan tyckas ännu mer märkliga då många har immuniserats eller smittats åtminstone en gång vid det här laget.

Nu verkar omikron utveckla nya varianter som penetrerar immunförsvaret med relativt få förändringar av dess genetiska kod.

”Det här kom faktiskt lite som en överraskning för mig”, säger Dr Alex Sigal, virolog vid Africa Health Research Institute.”

Jag trodde dessvärre att det krävdes en helt ny variant för att runda immuniteten, men det verkar faktiskt som att det inte gör det.”

En infektion med omikron ger ett svagare immunsvar, som tycks avta snabbt, jämfört med tidigare varianter.

Även om de nyare versionerna är närbesläktade, varierar de tillräckligt för att ge ett dåligt skydd mot de andra – och absolut inte efter tre eller fyra månader.

Hur ofta kan man smittas av Covid-19?

Hur ofta kan man bli smittad av Covid-19
Image from Pexels

Ändå är den goda nyheten att de flesta som återinfekteras med nya versioner inte kommer att bli allvarligt sjuka.

Åtminstone för tillfället har viruset inte hittat ett sätt att helt kringgå immunförsvaret.

”Det är förmodligen så bra det kan bli just nu,” sa Dr Sigal. ”Den stora faran kan komma när varianten blir helt annorlunda.”

”Varje gång vi tror vi tagit oss igenom det här, varje gång vi tror att vi har övertaget, drar viruset oss vid näsan”, sa Dr Andersen.

”Sättet att få det under kontroll är inte, ”låt oss alla bli smittade några gånger om året och sedan hoppas på det bästa”.

Introbild – Photo by Polina Tankilevitch from Pexels