identiskt tvillinguniversum
Pixabay

Forskarnas galna bedrift – skapade ”ett perfekt identiskt tvillinguniversum” …

Att skapa ett identiskt tvillinguniversum är inget man bara gör sådär, så det är en monumental milstolpe som nåtts.

Astronomer lyckades genomföra de mest omfattande superdatorsimuleringarna hittills, från början av universum, Big Bang, fram till idag.

Deras mål är att jämföra detta virtuella universum med den kända verkligheten, med nya data från kraftfulla teleskop.

Denna jämförelse är av största vikt eftersom observationsdata ibland avviker från de förväntade resultaten.

Skapade ett identiskt tvillinguniversum

identiskt tvillinguniversum
Pixabay

Simuleringen kan ge forskarna insikter om riktigheten i den rådande teorin om universums evolution, känd som standardmodellen för kosmologi.

Det handlar om Flamingo-projektet med komplexa beräkningar som modellerar utvecklingen av alla universums komponenter.

Dit hör vanlig materia, mörk materia och mörk energi, enligt fysikens grundläggande lagar.

När dessa simuleringar utvecklas ger de upphov till detaljerade virtuella galaxer och galaxhopar.

Data som samlats in av avancerade rymdteleskop som NASA:s James Webb, som studerar galaxer, kvasarer och stjärnor, är avgörande för denna forskning.

Kosmologi

Professor Carlos Frenk, forskare i Flamingo-projektet, reflekterade över projektets betydelse genom att säga: ”Kosmologin står vid ett vägskäl.”

”Vi har fantastiska nya data från kraftfulla teleskop av vilka några vid första anblicken inte överensstämmer med våra teoretiska förväntningar.

Antingen är standardmodellen för kosmologi felaktig eller så finns det subtila feltolkningar i observationsdata.

Våra superprecisa simuleringar av universum borde kunna ge oss svaret”, sa Frenk.

Tidigare simuleringar fokuserade främst på mörk materia som en betydande komponent i universums struktur.

Men nu påpekar astronomer vikten av att inkludera vanlig materia, som bara utgör 16 procent av all materia i universum.

Dessa element måste övervägas för att få en heltäckande förståelse av universums utveckling.

Flamingoprojektet är en del av Virgo Consortium, ett samarbete dedikerat till kosmologiska superdatorsimuleringar.

Introbild – Image by Lars Nissen from Pixabay