torsdag 21 oktober 2021

Dokument från Facebook visar att de faktiskt vet hur skadligt Instagram är för unga tjejer

Att Instagram är skadligt för unga har man anat länge, och dokument som Wall Street Journal tagit del av visar att Facebook mycket väl känner till att unga tjejer tar skada.

Det är något som avviker från Facebooks offentliga policy i frågan och företaget har vid flera tillfällen hittat bevis för dess skadliga påverkan.

Enligt interna dokument har Facebook studerat hur unga användares mentala hälsa påverkats under de senaste tre åren.

Facebooks egna forskare har vid upprepade tillfällen funnit att Instagram är skadligt för en stor andel av deras unga användare, särskilt för tonårstjejer.

Facebooks egna interna dokument visar att Instagram är skadligt

Facebooks egna interna dokument visar hur skadligt Instagram är
Image by Olexy @Ohurtsov from Pixabay

”Vi förvärrar problemen med kroppsfixering hos en av tre tonårstjejer”, så lyder ett utdrag från en rapport 2019 som publicerades på Facebooks interna anslagstavla.

Enligt en annan intern rapport som undersökte självmordstankar bland tonåringar, skyllde 13% av de brittiska användarna och 6% av de amerikanska användarna på Instagram.

Enligt Facebook sa 14% av pojkarna i USA att Instagram fick dem att må psykiskt dåligt, skriver Aljazeera

Hela 32 procent av tonårstjejerna sa att när de mådde dåligt över sina kroppar fick Instagram dem att må ännu sämre”, skrev forskarna.

Dokumenten som publicerades på tisdagen, av WSJ, verkar vara den hittills djupaste undersökning i vad teknikjätten vet om dess påverkan på tonåringarnas mentala hälsa.

En av tre unga tjejer påverkades negativt av Instagram

Instagram är skadligt
Image by Jerzy Górecki from Pixabay

Det avslöjar ett stort gap mellan Facebooks förståelse av sig själva och vad de kommunicerar ut till allmänheten.

Medan Facebook drog slutsatsen att många inte påverkas negativt, rapporterar WSJ att de funktioner som pekats ut som mest skadliga är just de som utgör appens kärnfunktioner.

Enligt rapporten varnade forskare för att Instagrams utforskningssida, som visar olika populära konton, kan leda användare till potentiellt skadligt innehåll.

Appen har också en kultur att bara lägga upp de bästa bilderna och stunderna, och är extremt beroendeframkallande.

Introbild – Image by Free-Photos from Pixabay

Nya artiklar