torsdag 21 oktober 2021

Hur långt har NASA´s interstellära rymdsonder kommit och var befinner dig sig idag?

Det finns fem interstellära rymdsonder, alla lanserade av den amerikanska rymdorganisationen NASA: Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 och New Horizons.

Från och med 2019 är Voyager 1, Voyager 2 och Pioneer 10 de enda sonderna som faktiskt har nått den interstellära rymden.

Den interstellära rymden definieras vanligtvis som regionen bortom heliosfären, det yttersta atmosfäriska lagret runt solen.

En fantastisk guide om våra interstellära rymdsonder och deras status

Introbild – Image by WikiImages from Pixabay

Nya artiklar