jordens kärna rotera baklänges
Image from Pixabay

Forskare tror att jordens kärna börjat rotera ”baklänges” – så är det läge för oro?

Jordens kärna kan ha slutat snurra, eller till och med ha börjat rotera ”baklänges”, detta enligt en ny kinesisk studie.

Kärnan består av ett yttre lager av flytande metall och en inre kärna av fast metall med en temperatur på nära 6 000 °C.

Det anses allmänt att kärnan roterar moturs när den ses från nordpolen, som resten av planeten gör.

Har jordens kärna börjat rotera baklänges?

jordens kärna rotera baklänges
Image by WikiImages from Pixabay

Men en ny studie hävdar att rotationen stannade runt 2009. Huruvida detta stämmer är fortfarande föremål för debatt.

Men forskarna vid Peking University i Kina menar att rotationen stannade 2009, och sedan startade om i motsatt riktning.

”Vi tror att kärnan, i förhållande till jordens yta, roterar i en riktning och sedan i den andra, sa Xiaodong Song och Yi Yang, studieförfattarna, till AFP.

En komplett cykel (i ena riktningen och sedan den andra) av denna svängning tar cirka 70 år, tillade de, citerar euronews.

Enligt forskarna skulle den sista rotationsförändringen före 2009 ha skett i början av 1970-talet, och nästa kommer att ske i mitten av 2040-talet.

Kontroversiella fynd

jordens kärna rotera baklänges
Image from Pixabay

Det råder dock stora kontroverser om detta stämmer, eftersom det är extremt svårt att samla in data om den.

Kanten på den yttre kärnan möter jordens mantel på ett djup av cirka 2 890 km, den inre kärnan börjar cirka 5 000 km under planetens yta.

Kärnan tros ha roterat i samma riktning som resten av jorden, baserat på analys av seismiska vågor orsakade av jordbävningar.

Xiaodong Song och Yi Yang studerade dessa vågor och hittade en ”gradvis rotationsändring av inre kärnan som en del av en cykel på ungefär sju decennier”.

Hur ofta ändrar kärnan sin rotation?

Vidale publicerade en studie förra året som tyder på att den inre kärnan svänger mycket snabbare och ändrar riktning ungefär vart sjätte år.

Men geofysikern, Hrvoje Tkalcic vid Australian National University, tror snarare att cykeln är cirka 20 till 30 år, och inte de 70 år som studie föreslår.

Detta lär vara föremål för åtskillig forskning de närmaste åren, men det känns lite oväntat att kärnan skulle byta riktning, så att säga.

Introbild – Image by Arek Socha from Pixabay