I

Störtskön Julhälsning från Telegrafverket som ger perspektiv på utvecklingen

En Julhälsning från Telegrafverket. Det var ett statligt verk som lydde under civildepartementet.

De startade ca 1853, då telegramtrafiken tog sin början på den första i Sverige byggda elektriska telegrafledningen mellan Stockholm och Uppsala.

I början av 1880-talet infördes telefonen, och därmed ökades verkets arbetsområde avsevärt. På 1890-talet inköpte verket så gott som alla de då befintliga enskilda näten och anslöt dem till rikstelefonnätet.

Volvo P120 Duett i Televerkets tjänst

Julhälsning från Telegrafverket.

1877 tillsattes en utredning om telefonens användning. Mikrofonens räckvidd var på den här tiden högst 50 kilometer, och man gjorde då bedömningen att telefonapparaterna inte hade någon praktisk funktion. Man kom dock snart att bli tvungen att ändra sig

Verket grundades som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket men under 1946 kapades ”Kungl.” bort och till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket.

Rikstelefon – så vackert de var utformade

Rikstelefon

Den klassiska telefonkiosken – nu har vi den i fickan

Den klassiska telefonkiosken

Bilarna som ALLTID var orange – fan vad nostalgisk man blir

Bilarna som ALLTID var orange
Bild: Maskinisten

En Julhälsning från Telegrafverket som säger ganska mycket

Julhälsning från Telegrafverket.

Glöm inte att dela den sköna julhälsningen till dina ringande vänner. De kommer att älska detta!

Källa: Wikipedia | Bild: Teknikens Värld