En Julhälsning från Telegrafverket. Det var ett statligt verk som lydde under civildepartementet och som hade till uppgift att ombesörja befordringen av telegram och förmedla utväxlingen av telefonsamtal.

De startade ca 1853, då telegramtrafiken tog sin början på den första i Sverige byggda elektriska telegrafledningen mellan Stockholm och Uppsala.

I början av 1880-talet infördes telefonen, och därmed ökades verkets arbetsområde avsevärt. På 1890-talet inköpte verket så gott som alla de då befintliga enskilda näten och anslöt dem till rikstelefonnätet.

Högsta ledningen över telegrafverket utövades enligt instruktion av 11 oktober 1907 av Telegrafstyrelsen med en generaldirektör som chef. Styrelsen bestod av fyra byråer – administrativa byrån, linjebyrån, trafikbyrån och radiobyrån.

Sverige delades upp i sju distrikt för driften av landets telegraf- och telefonnät, nämligen Malmö (I), Göteborg (II), Norrköping (III), Stockholm (IV), Gävle (V), Sundsvall (VI), Luleå (VII).

Volvo P120 Duett i Televerkets tjänst

Volvo P120 Duett i Televerkets tjänst

1877 tillsattes en utredning om telefonens användning. Mikrofonens räckvidd var på den här tiden högst 50 kilometer, och man gjorde då bedömningen att telefonapparaterna inte hade någon praktisk funktion. Men snart tvingades man dock ändra sig….


Verket grundades som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket.

Namnet förenklades 1871 till Kongl. Telegrafverket och 1903 ändrades stavningen till Kungl. Telegrafverket, men under 1946 togs ”Kungl.” bort och till hundraårsjubileet 1953 kortades namnet till Televerket.

Rikstelefon – så vackert de var utformade

Rikstelefon

Den klassiska telefonkiosken – nu har vi den i fickan

Den klassiska telefonkiosken

Bilarna som ALLTID var orange – fan vad nostalgisk man blir

Televerkets bil
Bild: Maskinisten

En Julhälsning från Telegrafverket som säger ganska mycket

Julhälsning från Telegrafverket

Glöm inte att dela den sköna julhälsningen till dina ringande vänner. De kommer att älska detta!

Källa: Wikipedia | Bild: Teknikens Värld