Kan katter förstå sitt eget namn? En ny studie pekar faktiskt på att tamkatter har förmågan att förstå ljudet av sitt namn.

Vi djurägare undrar ofta över deras kognitiva förmåga och ibland visar våra hundar och katter upp en otrolig medvetenhet.

T ex så kommer min katt när jag ropar ”räka”, inte för att han förstår att det är just en räka, utan att något gott väntar..

Katter är uppmärksamma på dig, vad du säger och vad du gör

Katter

Andra gånger struntar de totalt i vad du säger, och hur mycket de verkligen förstår förblir nog ett mysterium.

Men en forskarrapport från Japan säger att katter bevisligen är medvetna om en sak: deras unika kattnamn.

Kan katter förstå sitt eget namn

Kan katter förstå sitt eget namn

Atsuko Saito från Sophia University i Tokyo säger att det inte finns några bevis på att katter faktiskt förstår meningen bakom våra ord, inte ens deras egna namn.

Istället har de lärt sig att när de hör deras namn får de ofta belöningar som mat eller lek eller något dåligt som en resa till veterinären, skriver businessinsider.

Så det ljudet gör att det blir speciellt, även om de inte riktigt förstår att det hänvisar till deras identitet. Saito och hans kollegor publicerade sina resultat i tidskriften Scientific Reports.

Väntar kanske på att du ska ropa

Katt i kartong
Wikimedia Commons/ greyloch

I fyra olika experiment med 16 till 34 katter fick varje katt höra en inspelning av ägarens röst eller en främlings röst, som läste upp en lista med olika ord eller andra katters namn, följt av kattens eget namn.

Många katter reagerade initialt – till exempel genom att spetsa öronen, men de förlorade gradvis intresset allteftersom orden lästes upp.

Den avgörande frågan var om de skulle reagera kraftfullt på sitt eget namn. Det visade sig att de reagerade extra starkt när de hörde sitt namn.

Kristyn Vitale vid Oregon State University, som studerar kattbeteende och den katt-mänskliga relationen säger att resultaten ”är fullständigt logiska”.

Ropade du på mig?

Kan katter förstå sitt eget namn

Kristyn som tränat katter i att svara på verbala kommandon, menar att katter inte kan identifiera sig som en unik varelse med ett namn. Det är mer en fråga att de lärt sig känna igen sitt namn.

Monique Udell, som också studerar djurbeteende, sa att studien visar att katter är uppmärksamma på dig, vad du säger och vad du gör, och de lär sig av det.

You may also like

More in Katter