Karl III i Ryssland
Youtube

Därför döps kung ”Charles III” faktiskt om till ”Karl III” i det ryska språket ……

Storbritanniens nya kung Charles III kallas för Karl III i Ryssland, men varför det blir så ska vi kika på nu.

Det ryska språket har ett märkligt sätt att namnge engelska monarker på, och detta är inte det enda exemplet.

Till exempel blir George V på ryska bara Georg, och Henrik VIII får namnet Genrikh, medans Charles III får nya namnet Karl III.

Detta sätt att namnge europeiska monarker bottnar i den tid då latin dominerade den diplomatiska korrespondensen i Europa – d.v.s före mitten av 1600-talet.

Storbritanniens nykrönte kung Charles III

Karl III i Ryssland
Youtube

Därefter började det franska språket långsamt smyga sig in i diplomatins värld, men det ryska diplomatiska språket var mestadels influerat av latin.

”Förnamnen på franska, spanska, italienska, tyska och engelska monarker bildades på basis av latinska språket”, säger lingvisten Dmitrij Petrov.

”Namnet Karl, som är av tyskt ursprung, lät på latin som Carolus. I England uttalades det Charles, på franska – Charle, i Spanien – Carlos.

Får namnet Karl III i Ryssland

Men på internationell nivå var det alltid Carolus, enligt det latinska språkets regler.

”Rysk historieskrivning och diplomatiska dokument har bevarat detta sätt att uttala och skriva de västeuropeiska monarkernas namn.”

De latinska formerna av monarkernas namn skrevs också på engelska mynt som präglades före 1700-talet – till exempel Georgius, Iacobus, Henricus.

Samtidigt blev mynt ett sätt för vanliga ryska medborgare att lära sig olika monarkers namn, skriver RBTH.

Då de inte kom i kontakt med några diplomatiska dokument, så kunde de stöta på mynt med en engelsk monarks namn på (om de var köpmän, eller militärer).

Följaktligen transkriberas andra europeiska monarkers namn på ryska från latinet och den franske Ludvig XIV heter Ludovik på ryska – från Ludovicus på latin.