kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland
Youtube

Så skulle ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland se ut, enligt forskare….

Ett fullskaligt kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland är något vi fasar, och efter Rysslands invasion av Ukraina känns oron mer påtaglig.

De tidigare världskrigen präglades av skyttegravar och gammal ”hederlig” krigföring med soldater och stridsvagnar.

Men hur skulle ett världskrig se ut idag, med all modern teknik och framförallt med kärnvapen?

Ryssland slår ut europeiska Nato stater

kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland
Youtube

Forskare vid Princeton University tog fasta på frågan och utvecklade detta skrämmande och möjliga scenario.

Med tog hjälp av ”oberoende bedömningar av nuvarande amerikanska och ryska styrkor, kärnvapenkrigsplaner och kärnvapenmål.”

Det audiovisuella scenariot ”Plan A” visar hur totalt förödande ett kärnvapenkrig skulle bli.

I den fyra minuter långa videon visar forskare ett troligt scenario där Ryssland först försöker slå ut europeiska Nato medlemmar.

Ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland

Till en början står kriget mellan västeuropeiska stater och Ryssland, men övergår i ett krig mellan USA och Ryssland.

Simuleringen förutspår att Ryssland skulle rikta in sig på större amerikanska städer, skriver indy.

Lite märkligt så utgår simuleringen att städerna saknar varningssystem, men i verkligheten skulle civila larmas och många skulle hinna söka skydd.

Plan A – enligt forskare vid Princeton University

kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland
Youtube

Bara mellan Ryssland och USA drog forskare slutsatsen att ett kärnvapenkrig skulle döda 3,1 miljoner människor redan inom 45 minuter.

Totalt, över hela Europa, Asien och USA säger simuleringen att totalt 90 miljoner människor skulle dödas under de första timmarna.

Antalet dödsfall inkluderar inte de som dör av radioaktivt nedfall eller andra långsiktiga effekter, endast de initiala dödsfallen…