katternas ö Cypern
Image from Pixabay

”Katternas ö” förvandlas till ”ö av döda katter” – paniken sprider sig på Cypern ….

Nu till ”katternas ö” Cypern som drabbats av ett coronavirus som orsakar stor förödelse i öns stora kattpopulation.

Under de senaste månaderna har viruset, en stam av coronaviruset, snabbt spridit sig över ön.

Öns katter, de flesta hemlösa, har drabbats av Felin infektiös peritonit (FIP), som orsakas av Felint coronavirus (FCoV).

Sjukdomen har redan dödat åtskilliga katter och enligt AFP sprider den sig även till länder som Libanon, Israel och Turkiet.

Men kan katters coronavirus påverka oss människor? Finns det skäl till oro och finns det en risk för en ny krävande pandemi?

Vad är Felin infektiös peritonit (FIP)?

Det korta svaret är nej, det finns bara hos katter och orsakas av vissa stammar av kattens coronavirus.

Katternas ö Cypern hårt drabbad

OBS: Det kommer in ett annat röstinslag i början.

Medan de flesta drabbas av den relativt ofarliga enteriska formen (FeCV), kan felint coronavirus (FCoV) i vissa fall utvecklas till den farliga FIPV.

Icke muterat felint coronavirus, det vill säga enterisk form replikeras främst i enterocyter.

Infektionen är som regel asymtomatisk men kan ge upphov till en lättare övergående diarré, framförallt hos yngre katter.

FIP-framkallande form av felint coronavirus, det vill säga muterat virus, replikeras i makrofager och ger upphov till obotlig sjukdom med dödlig utgång

Kan denna stam av coronavirus infektera människor?

Många menar att covid-19-viruset som drabbade världen kan ha kommit från fladdermöss och passerat artbarriären till oss människor.

Drabbar katterna extremt hårt

katternas ö Cypern
Image from Pixabay

Enligt Cornells Feline Health Center, ”kan inte detta coronavirus överföras från infekterade katter till människor.”

Djurvänner hävdar dock att antalet katter som dukat under är skyhög, uppskattningsvis 300 000 har dött sedan januari.

FIPs smittsamma natur har gjort det svårt att diagnostisera och dokumentera, särskilt med den stora populationen av hemlösa katter på ön.

Experter uppskattar att kattpopulationen på Cypern är lika med eller till och med överstiger den mänskliga befolkningen på drygt en miljon.

Medan FIP-utbrottet fortsätter att sprida sig så finns det farhågor om att Cypern kan bli känt som ”ön med döda katter”.

Djurvänner och veterinärer uppmanar till snabba åtgärder för att ta itu med krisen och rädda öns älskade katter.

Introbild – Image by Liselotte Brunner from Pixabay